Zakon o općem oprostu donošen je 24.09.1996. sa svrhom integracije počinitelja kaznenih djela u oružanoj pobuni i agresiji protiv ustavno pravnog poretka Republike Hrvatske za one koji nisu počinili teža kaznena djela iz Članka 3. Zakona o općem oprostu

Članak 3.

Od oprosta za kaznena djela iz članka 1. ovoga Zakona izuzeti su počinitelji najtežih povreda humanitarnog prava koje imaju karakter ratnih zločina i to za kaznena djela genocida iz članka 119., ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120., ratnog zločina protiv ranjenika i bolesnika iz članka 121., ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 122., organiziranja grupe i poticanja na počinjenje genocida i ratnih zločina iz članka 123., protupravnog ubijanja i ranjavanja neprijatelja iz članka 124., protupravnog oduzimanja stvari od ubijenih i ranjenih na bojištu iz članka 125., upotrebe nedopuštenih sredstava borbe iz članka 126., povrede parlamentara iz članka 127., surovog postupka s ranjenim, bolesnicima i ratnim zarobljenicima iz članka 128., neopravdane odgode repatrijacije ratnih zarobljenika iz članka 129., uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika iz članka 130., poticanja na agresivni rat iz članka 131., zloupotrebe međunarodnih znakova iz članka 132., rasne i druge diskriminacije iz članka 133., utemeljivanja ropskog odnosa i prijevoza osoba u ropskome odnosu iz članka 134., međunarodnog terorizma iz članka 135., ugrožavanja osoba pod međunarodnom zaštitom iz članka 136., uzimanja talaca iz članka 137. Osnovnog krivičnog zakonika Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 31/93. – pročišćeni tekst, 35/93., 108/95., 16/96. i 28/96.), te kaznenog djela terorizma propisanog odredbama međunarodnog prava.

Od oprosta se izuzimaju počinitelji ostalih kaznenih djela utvrđenih Osnovnim krivičnim zakonom Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 31/93. – pročišćeni tekst, 35/93., 108/95., 16/96. i 28/96.) i Krivičnim zakonom Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 32/93. – pročišćeni tekst, 38/93., 28/96., i 30/96.) koja nisu počinjena tijekom agresije, oružane pobune ili oružanih sukoba te nisu u svezi s agresijom, oružanom pobunom ili oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj.

Za osobe koje su pravomoćnom presudom osuđene u odsutnosti za kaznena djela iz stavka 1. ovoga članka primijenit će se odredbe Zakona o krivičnom postupku (“Narodne novine” br. 34/93. – pročišćeni tekst, 38/93., 25/94., 28/96.) o ponavljanju postupka, s tim da rok iz članka 398. stavka 1. toga Zakona počinje teći stupanjem na snagu ovoga Zakona.

 


Obzirom da s odmakom od dvadesetak godina kod najvećeg broja javnih dužnosnika, pobunjenih i agresorskih pripadnika u oružanoj pobuni i agresiji protiv ustavno pravnog poretka Republike Hrvatske postoji zavjet šutnje prema počiniteljima zločina, nisu izrazili žaljenje i kajanje prema počinjenim zločinima, umanjuju, osporavaju ili čak negiraju počinjene zločine, kroz svoje nastupe i glasila osporavaju te izrugivanju odrednice Deklaracije o Domovinskom ratu donesene 13.10.2000. godine, nanovo veličaju ideju Velike Srbije, Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske predlaže

ukidanje Zakona o općem oprostu.


Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske predlaže donošenje novog Zakona o oprostu, koji bi se primijenio za počinitelje kaznenih djela u oružanoj pobuni i agresiji protiv ustavno pravnog poretka Republike Hrvatske koji:

  • oprost zatraže
  • navedu svoj ratni put
  • nisu sudjelovali u počinjenju kaznenih djela iz Članka 3. sadašnjeg Zakona o općem oprostu.
  • nemaju spoznaje o počiniteljima kaznenih djela iz Članka 3. sadašnjeg Zakona o općem oprostu.

Za sve one kojima se naknadno utvrdi i dokaže da su sudjelovali ili imali spoznaje o počinjenim i počiniteljima kaznenih djela iz Članka 3 sadašnjeg. Zakona o općem oprostu, iste nisu naveli prilikom podnošenja zahtjeva za oprost, Zakon o oprostu prestao bi se primjenjivati te bi im se sudilo prema važećem zakonodavstvu.

Prema trenutnom Kaznenom zakonu, Članak 302. ne prijavljivanje kaznenog djela smatra se kaznenim djelom za koje je propisana kazna zatvora do tri godine.  

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske predlaže da se svim političkim pobunjenim dužnosnicima te pripadnicima agresorskih oružanih snaga, trajno zabrani sudjelovanje na političkoj sceni te obnašanje svih javnih funkcija u Republici Hrvatskoj.

 

Za Hrvatsku uvijek !

 

Savez sa hrvatskim narodom.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

 

LINK:

Zakon o općem oprostu

Visit Us On Facebook