Home » Posts tagged 'hrvatske'

Tag Archives: hrvatske

Arhiva

Demografski genocid i etnocid Hrvata kroz povijest u Hrvatskoj.

Gospođo Predsjednice, u 2016. „ NESTALO ” je preko

70 000 Hrvata iz Republike Hrvatske.

U 2016. godini u Republici Hrvatskoj

rođeno je 36.372 novorođenih,

umrle su 52.034 osobe,

16.789 osoba  odjavilo je svoje prebivalište radi iseljavanja u inozemstvo,

36.740 osoba prijavilo je privremeni odlazak izvan Hrvatske.

Pribrojimo li one koji se još nisu odjavili, a takvih nije malo, stanje je više nego alarmantno.

Kroz povijest demografska slika u Hrvatskoj uvjetovana je raznim procesima i čimbenicima. Najvažniji su stradanja u obrambenim ratovima, te iseljavanje zbog političkih i ekonomskih razloga. Od samog dolaska na današnje prostore, Hrvati su oduvijek morali braniti prostor i postojanje na kojem su živjeli. Počet ćemo od Osmanskog carsta.
Stradavanje i iseljavanje počinje nadiranjem osmanske vojske, pogotovo na dijelu današnje Bosne i Hercegovine. Prema procjenama, na osnovi raspoloživih dokumentima toga vremena, uoči osmanskih osvajanja na današnjem području Bosne i Hercegovine živjelo je između 850,000 i 900,000 ljudi, od kojih je 85,20 % bilo katolika, 9,09 % kristijana i 5,68 % pravoslavaca. Padom kraljevstva posljednje hrvatske kraljice u Bosni Katarine, Osmanlije uspostavljaju Sandžak u sastavu Rumelijskog Pašaluka. Obzirom da su osmanske vlasti nad kršćanima, pogotovo katolicima, vršile vjerski progon i nametale sve veće obaveze, dio Hrvata prelazi na islam, dio na pravoslavlje. Osmanlije pravoslavne kršćane nisu u tolikoj mjeri proganjali. Veliki broj Hrvata je odselio. Bez obzira na konstantne progone i namete, dio Hrvata se održao, čvrsto vezan oko franjevačkog reda.
Naglim razvojem industrije u Americi početkom 19. stoljeća , otvara se potreba za velikim brojem radnika te veliki dio Hrvata u razdoblju od 1820. do 1941. napušta domovinu i seli u države Sjeverne i Južne Amerike.
Prvi svjetski rat još je jedan bitan čimbenik stradanja. Hrvati uvelike stradavaju u ratnim zbivanjima, gube rat u sastavu Austro – Ugarske monarhije. Značajne teritorije na kojima su živjeli Hrvati, zauzima srpska vojska. Poznat je događaj iz 1918. u kojem predstavnici Srba, iako kao manjinski narod na prostoru Srijema, Banata i Bačke lažiraju tzv. Veliku skupštinu u Novom Sadu te Srijem, Banat i Bačku priključuju Kraljevini Srbiji.
Na područjima koje su Hrvati uspjeli zadržat,i uspostavljena je Država SHS, koja je vrlo brzo okupirana od srpske vojske te je nametnuta Kraljevina SHS, kasnije Kraljevina Jugoslavija. Hrvatski sabor nikada nije ratificirao novu državu, te to razdoblje možemo smatrati okupacijom.

Od tada počinje velikosrpska hegemonija, koja traje i danas i koja je uvelike utjecala na hrvatsko demografsko stanje.

U novoj državi Kraljevini SHS, kasnije Kraljevini Jugoslaviji, hrvatski narod je u podređenom položaju, nameću mu se viši porezi, vrši politički, nacionalni i vjerski progon i teror. U takvim okolnostima Hrvati se u velikoj mjeri nastavljaju iseljavati u države Sjeverne i Južne Amerike. Pripadnicima “Solunskih dobrovoljaca”, pretežno Srbima, dodjeljuje se zemlja na područjima Slavonije, Baranje i Srijema, nastaju nova sela i naselja, mijenja se etnička karta sastava stanovništva.

Novo veliko stradanje događa se u Drugom svjetskom ratu, naročito poraću. Zbog nadolaska jugokomunističke vojske, veliki broj Hrvata pokušava spas pronaći u bijegu. Na žalost, najveći dio stradava u nizu likvidacija Križnog puta. Likvidacije su nesagledive, na razini genocida, do danas ne znamo točan broj stratišta ni žrtava.
Nakon 1945. godine formirana je Federativna Narodna Republika Jugoslavija (FNRJ), kasnije Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ).
U novoj Jugoslaviji nije se promijenio odnos prema hrvatskom narodu. Iako je veliki broj Hrvata sudjelovao u tzv Narodno oslobodilačkoj borbi (NOB-u), velikosrpska hegemonija “prisvaja zasluge”, likvidira zaslužne Hrvate te postavlja podobne.
Bez obzira na činjenicu da je dio Hrvata u toj nakaznoj jednopartijskoj komunističkoj totalitarističkoj diktaturi aktivno sudjelovao, srpski narod bio je nerazmjerno prezastupljen u svim institucijama državnih vlasti, pogotovo tadašnje SR Hrvatske.
U novoj tamnici hrvatskog naroda, veliki dio Hrvata bio je diskriminiran, progonjen i osuđivan po nacionalnoj, političkoj i vjerskoj osnovi, čak i samo na osnovi verbalnog delikta. Jugoslavija je u početku zatvorena država, regulirana je sloboda kretanja uskraćivanjem putovnica, veliki dio Hrvata ilegalno, često po život opasno, prelazi granicu i bježi u inozemstvo.

Krajem 60-ih jugoslavenska privreda je u rasulu, broj nezaposlenih raste. Jugoslavenske vlasti uspostavljaju diplomatske odnose sa Njemačkom u kojoj je na vlasti socijaldemokrat Willy Brant. Nizom ugovora i dogovora, između ostalog i jugoslavenskim “otvaranjem” granice, nastaje novi ekonomsko-politički egzodus hrvatskog naroda u Saveznu Republiku Njemačku (BRD) (dogovor Tito – Brant ), dio odlazi u ostale države Zapadne Europe, Sjevernu Ameriku i Australiju.

Najava novog velikog stradavanja događa se nakon sve otvorenije velikosrpske hegemonije krajem 80-ih.

Obzirom na iskazanu volju hrvatskog naroda na referendumu te otvorenom početku vojne agresije Srbije, Crne Gore, dijelova Bosne i Hercegovine, JNA i velikosrpskočetničkih snaga, Republika Hrvatska proglašava neovisnost te raskida ustavno-pravne odnose sa SFRJ 1991. godine.

Unatoč nedostatku oružja i hrabrom otporu, pripadnici agresorske vojske okupirali su veliki dio Republike Hrvatske. Vrše etničko čišćenje nad Hrvatima masovnim zločinima, prijetnjama, uznemiravanjima.

Ratnim zbivanjima u BiH stradalo je puno Hrvata, sa većine prostora koje Hrvati nisu samostalno obranili, protjerani su.

Stalnim provokacijama i prijetnjama sa područja Srijema, Banata i Bačke, Hrvati su gotovo nestali.

Hrvatska se uspijeva obraniti te nakon nekoliko briljantnih vojno-redarstvenih akcija u Oluji potpuno osloboditi svoj teritorij.

Na žalost, hrvatska politička oligarhija, pretežno sastavljena od pripadnika vladavine iz prošlog sustava, kroz cijelo vrijeme neovisnosti Republike Hrvatske, nizom kardinalnih pogrešaka u procesu tranzicije, prije svega ekonomskih (o čemu smo pisali u tekstu: “ Zbrinut ćemo narod a ne sebe, Što nam se dogodilo u procesu tranzicije ?“( http://bdshr.hr/zbrinutcemonarod/ ), 

tako i političkih, dovodi Republiku Hrvatsku u nezavidan položaj. Kriminal koji se ne sankcionira, lustracija, zakon o oprostu, odnos prema vlastitom narodu i braniteljima, sluganstvo svemu i svakome, ne čineći ništa u ispravljanju lažno pisane povijesti, ne reagiraju na neistine o temelju hrvatske države – Domovinskom ratu. Ni danas ne čine ništa u sramotnom omalovažavanju hrvatskih državnih simbola, cjelokupnog hrvatskog naroda od strane velikosrpske politike te njihove podružnice, velikosrpske etničke manjine u Hrvatskoj.

Takva politička oligarhija – elite, dopustile su i štite one, koje smo u svega nekoliko dana sramotno porazili, i koji nas zlonamjerno kroz specijalni rat, lažima,velikosrpskim mitovima te demagogijom uspješnosti prošlog sustava bivše države, pokušavaju destabilizirati u svim segmentima.

 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Republika Hrvatska imala je 4,284,889 stanovnika. Prema nekim procjenama od tada je iz Hrvatske iselilo između 200.000 – 300.000 Hrvata, neki smatraju i više.

 

Popis stanovništva Hrvatske od 1948. do 2011.

Popis 1948. 3,779,858
Popis 1953. 3,936,022
Popis 1961. 4,159,696
Popis 1971. 4,426,221
Popis 1981. 4,601,469
Popis 1991. 4,784,265
Popis 2001. 4,437,460
Popis 2011. 4,284,889

Nitko sa potpunom sigurnošću ne može navesti koliki su gubici Hrvata kroz ratna stradanja, koliko ih se odselilo od početka 19. stoljeća do danas.
Pretpostavlja se da u svijetu danas živi između 4 i 5 miliona iseljenih Hrvata. Teško je da će se oni 2. ili 3. generacije ikada vratiti a kamo li one 5. i 6.

Obzirom da je godinama u Republici Hrvatskoj veći mortalitet od nataliteta, te činjenicu da hrvatska školovana mladost napušta Republiku Hrvatsku, dok su nasljednici političke oligarhije u Hrvatskoj dobro zbrinuti,

stanje je više nego alarmantno.

 

 

 .

Veliko je pitanje koliko će nas biti u Republici Hrvatskoj 2021. godine na slijedećem popisu. 

Već danas nas ima puno manje od četiri mil. 

Za Hrvatsku uvijek !

Savez sa hrvatskim narodom.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

Nacionalni interes u kulturi

 

 

Nacionalni interes je cilj koji država ima na raznim područjima, tako i kulturi. Kulturno nasljeđe nam govori ono što smo kao narod bili, što smo sada i što ćemo ostaviti budućim pokoljenjima.

Nacionalni interes zasigurno nije ako zajednička proračunska sredstva hrvatske institucije bespovratno dodjeljuju privatnim produkcijama za komercijalne projekte na kojima oni ubiru profit.

Bitne riječi: “Bespovratno dodjeljuju “.

Dakle, ne radi se o ulaganju ili investiranju radi oplemenjivanja uloženih zajedničkih sredstava u svrhu zarade ili profita,

već o rasipanju zajedničkih dobara.

Jedna od zadaća producentskih kuća je financiranje.

Uobičajeno je za tržišnu ekonomiju da producentske kuće u nedostatku vlastitih sredstava za financiranje željenog projekta traže ulagače ili podižu kredit. Ulagači na temelju raznih činjenica procjenjuju stupanj sigurnosti svog ulaganja, teško će uložiti sredstva ako ne procjene mogućnost zarade.
Tako funkcionira slobodno tržište.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske zahtjeva od državnih institucija da se odmah prestanu bespovratno dodjeljivati zajednička proračunska sredstva za komercijalne projekte privatnim produkcijama koje nisu od zajedničkih nacionalnih interesa.

Za komercijalne projekte, državne institucije kao svaki drugi ulagač na slobodnom tržištu, trebaju se ponašaju odgovorno te zajednička proračunska sredstva ulagati u projekte koji će oplemeniti naš zajednički novac.

Takvim načinom štedimo, stvaramo održivi razvoj i višak vrijednosti proračunskih sredstava,

koje možemo preusmjeriti na više projekta od zajedničkih nacionalnih interesa.

 

Za Hrvatsku uvijek !

Savez sa hrvatskim narodom.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

15.01.1992. – 15.01.2017. Dan međunaronog priznanja Republike Hrvatske

Neka nam je Blagoslovljena naša jedina Domovina. Narode hrvatski čuvajmo je.

Mudrošću smo je osamostaliti sada je vrijeme za neutralnost.

Naša sveta zemlja krvlju natopljena neka bude prostor okupljanja svih dobrih ljudi koji čine dobro za cijeli svijet a u konačnici ostvaruju dobrobit svim nadolazećim generacijama u budućnosti.

Za Hrvatsku uvijek.
BDSH

Priznanje je Republika Hrvatska dočekala u vrijeme najveće agresije u Domovinskim ratu.

Prve međunarodno ne priznate države priznale su Republiku Hrvatsku Litva (30. srpnja 1991.). Slijedile su je iste godine – Ukrajina (11. prosinca), te Latvija (14. prosinca) i Estonija (31. prosinca).

Kao prva međunarodno priznata država koja je priznala Hrvatsku ostat će zapamćen Island (19. prosinca 1991.), a istoga dana to je učinila i Njemačka, iako uz odluku da njezino priznanje na snagu stupa 15. siječnja 1992., zajedno s ostalim članicama EU-a.

Dva dana prije EU-a, 13. siječnja 1992., Hrvatsku je priznala Sveta Stolica, noVatikan je priznanje Hrvatske i Slovenije najavio još 20. prosinca 1991., posebnim dokumentom kojim se odredio prema hrvatskom i slovenskom zahtjevu za diplomatskim priznanjem.

Vatikanska diplomacija, kao prva u svijetu, još je 3. listopada 1991. objavila da radi na hrvatskom međunarodnom priznanju. Dan nakon SVatikana, Hrvatsku je priznao San Marino.

Nakon što je Hrvatsku priznala EU, tijekom tog 15. siječnja 1992. uslijedila su i priznanja Velike Britanije, Danske, Malte, Austrije, Švicarske, Nizozemske, Mađarske, Norveške, Bugarske, Poljske, Italije, Kanade, Francuske, Španjolske, Portugala, Irske, Luksemburga i Grčke. Dan poslije to su učinile iArgentina, Australija, Češka, Čile, Lihtenštajn, Novi Zeland, Slovačka, Švedska i Urugvaj.

Do kraja siječnja 1992. Hrvatsku je priznalo još sedam država – Finska, Rumunjska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Paragvaj i Bolivija.

Potom su, među ostalima, uslijedila i priznanja Rusije (17. veljače), Japana (17. ožujka), SAD-a (7. travnja), Izraela (16. travnja, iako su diplomatski odnosi uspostavljeni tek pet i pol godina kasnije), te Kine (27. travnja).

Prva azijska država koja je priznala Hrvatsku bio je Iran (15. ožujka 1992.), a afrička, Egipat (16. travnja 1992.).

Hrvatska je 22. svibnja 1992. postala i članicom Ujedinjenih naroda.

 

“Današnji dan – 15. siječnja 1992. – bit će zlatnim slovima uklesan u cijelu, četrnaeststoljetnu, povijest hrvatskog naroda na ovome prostoru, za nas svetom tlu između Mure, Drave, Dunava i Jadrana. Nakon što je proglasila svoju samostalnost i suverenost, i raskinula svoje državno-pravne veze s bivšom jugoslavenskom državnom zajednicom, Republika Hrvatska postigla je i međunarodno priznanje svoje neovisnosti”

Franjo Tuđman

DVOGODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016-2017

 

cropped-BDSH-ACADEMICA-LOGO.jpg

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

 

DVOGODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016-2017

 

Zagreb, 2016. godina

 

DVOGODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016-2017

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske (osnovana 21, lipnja 2014. godine) je stranka naroda i kao takva temelji svoje djelovanje na univerzalnim vrijednostima, slobodi, demokraciji i domoljublju. BDSH želi oblikovati javni život u službi svih građana RH. Prihvaćajući političko demokratsko naslijeđe zapadnih demokracija, nastalih na vrijednostima i iskustvenim temeljima univerzalne kršćanske baštine uzajamnosti, solidarnosti, obazrivosti, slobode, pravičnosti, snošljivosti, uvažavanju posebnosti i pluralizma, BDSH nastupa na hrvatsku političku scenu kao politička snaga koja se oslanja na povijesna iskustva i tradicionalne vrijednosti, te promiče ideju slobodnog društva pojedinaca, kao i slobodnog i društveno odgovornog gospodarstva. Takvo gospodarstvo želimo sprovoditi kroz strateški pristup vođenju poduzetništva i države u kojem državno vodstvo razumije širi kontekst u kojem se aktivnosti poduzetništva odvijaju, kao i njihov utjecaj na okoliš i okolinu. Kroz donošenje političkih odluka koje uvažavaju interese društva i okoliša, država kao javni sektor doprinosi boljitku zajednice, štiti resurse i okoliš o kojem ovisi te stvara konkurentno i napredno ozračje, spremno suočiti se sa izazovima tržišta.

Jedna od temeljnih odrednica BDSH je da štiti ponos i integritet svih hrvatskih branitelja i domoljuba, koji su – kako je izrijekom navedeno u Deklaraciji o Domovinskom ratu – najzaslužniji za stvaranje RH i koji su upravo proistekli iz zajedništva hrvatskog naroda u Domovini i svijetu.

Premda je u Deklaraciji izrijekom navedeno da se njome obvezuju svi dužnosnici i sva državna tijela RH  štiti temeljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata (kao zalog naše civilizacijske budućnosti), svjedočimo svi u našoj suvremenosti – da se Deklaracija relativizira i opstruira upravo od dužnosnika i političkih „elita“ u RH.

Suočeni sa takvim političkim izazovom, koji nam svima zapravo želi reći – da su branitelji i domoljubi „potrošena“ snaga, da su „obavili svoju dužnost“ i da se moraju „pasivizirati“ i prepustiti interesnim skupinama, partitokraciji i lobistima (zapravo reliktima i anakronizmima propale jednopartijske ideologije i autoritarnosti/totalitarizma) da kreiraju i sprovode državnu politiku RH na način koji se nadovezuje na propalu ideologiju i obnovu socijalizma pod egidom „tranzicije“ u izradi je strategijski program BDSH, kojim ukazujemo što sve treba (zapravo: mora se) mijenjati u suvremenoj političkoj praksi u RH.

Složenost procesa zahtijeva korjenite promjene u društvenim odnosima, koje nije moguće riješiti (kao nekada, u doba jednopartijske diktature) nekakvim partijskim kongresom ili samo promjenama zakona, jer treba mijenjati socijalistički sustav društvenih vrijednosti materijaliziran u obrascima života i navika ukorijenjenih u temelje društvene regulacije. Polazno stanje koje treba mijenjati ilustrira izvedena sveobuhvatna karakterizacija temeljnih elemenata „socijalističkog društva“:

KORACI PROVEDBE PROGRAMA

Ustrojavanje stranke BDSH

Strategijski program BDSH

Izrada plana provedbe strategije programa BDSH

Izrada strategije za izvanredne parlamentarne izbore BDSH

Izrada plana provedbe strategije za izvanredne parlamentarne izbore BDSH

ZAKONSKE REGULATIVE

Ustav RH

Zakon o strankama

Izborni Zakon

Deklaracija o Domovinskom ratu

REGIONALNI RAZVOJ STRANKE (Mehanizam za ustrojavanje stranke i lokalna partnerstva)

Regionalni Centri potpore kao tehnička pomoć županijskim koordinatorima u osnivanju podružnica BDSH.

Izraditi i  provesti program  promocije i prikaza dobre prakse županijskih i drugih razvojnih partnerstava na lokalnoj i regionalnoj razini (savjetovanje, publikacije, mediji, financiranje lokalnih projekata)

Izraditi i provesti program suradnje za potporu razvoja kapaciteta BDSH na lokalnoj i regionalnoj razini.  Motivirati lokalnu i područnu zajednicu da aktivno  podupire centre/projekte potpore

Izraditi i provesti program decentraliziranog financiranja projekata BDSH-a na lokalnoj/regionalnoj razini

 1. a) Osmisliti i izraditi program tehničke pomoći za upravljanje projektima, koje će pružati BDSH prema građanima.
 2. b) Provesti tehničku pomoć putem financiranja od središnjice BDSH

Osmisliti i provesti program suradnje BDSH-a s privatnim, profitnim sektorom uz korištenje primjera dobre prakse

Osmisliti i organizirati, te poduprijeti projekte BDSH-a za edukaciju u području međusektorske suradnje.

RAZVOJ MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U POLITICI

Usavršiti model institucionalnog priznavanja mladih političara kao preduvjeta za dugoročni razvoj kulture politike i ostvarivanja prednosti u aktivnom političkom djelovanju

Izraditi i  provesti program  političkog djelovanja mladih

Izraditi i provesti financijsku i infrastrukturnu potporu razvoju mladih polititara lokalnih
zajednica u suradnji s donatorima

RAZVOJ STRANKE U MEĐUNARODNOM KONTEKSTU

Zadužit stručnjake za međunarodne odnose i europske integracije za poticanje savjetovanja i
razmjenu informacija
Provesti Program jačanja suradnje s polititkim organizacijama u provedbi politike razvojne
pomoći Hrvatske
Izraditi analizu dosadašnje uključenosti Hrvata van Domovine u programe i projekte
prekogranične suradnje EU te osmisliti preporuke za jedinice lokalne samouprave na tom
planu.

Predsjedništvo BDSH

Predsjednica BDSH Zlata Velat

 

LINK:

Dvogodišnji plan rada 2016/17

HEADER BDSH

Financijski plan 2016/17

12079257_1659859084298697_5918617780818299086_n-300x212

 

 

Zbrinut ćemo narod a ne sebe, hrvatska suverenost i nacionalni interesi

Hrvatska suverenost, nacionalni interesi te vanjska politika

Hrvatska državnost seže od davne 810. godine od koje su Hrvati ostvarivali veću ili manju državnu suverenost. Hrvatska opstojnost kroz povijest najčešće je bila uvjetovana društveno političkim događajima te teritorijalnim pretenzijama bližih i daljih susjeda.

Nakon gubitka državnosti 1102. godine, Hrvatska je kroz razne unije opstala sve do 25.05.1991. kada Hrvatski sabor donosi Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike, proglašavajući Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom.
Republika Hrvatska prekida federativni odnos sa SFRJ. Predstoji agresija JNA te velikosrpskih četničkih hordi. Republika Hrvatska svoju samostalnost i suverenost uspijeva obraniti u Domovinskom ratu, te kroz nekoliko vojno redarstvenih akcija, mirnom reintegracijom Podunavlja i završnom akcijom Oluja 05.08.1995., u potpunosti osloboditi okupirani teritorij.

Kroz cijelo vrijeme duge povijesti hrvatska opstojnost, suverenost, te djelomična suverenost ovisila je prvenstveno o snazi zajedništva vladajućih i naroda.
Hrvatske vlasti u proteklih 25 godina samostalnosti najčešće nisu provodile volju naroda, nisu štitile nacionalne interese.

Bez raspisanog referenduma o pristanku, Hrvatska gubi dio suvereniteta 9. srpnja 2008. postavši punopravni član NATO-a.
Promjenivši zakon o referendumu, 22.01.2013. na referendum izlazi 43,51 % birača od kojih 66,27% glasa za ulazak i 01.07.2013. Republika Hrvatska postaje punopravni član EU te dodatno gubi dio suvereniteta.
Do danas nije poznato što su sve razne Vlade potpisale u pred pristupnom i pristupnom ugovoru sa EU.

Upravo takav kontinuitet nedosljednosti bez jasno određenih nacionalnih interesa, doveo nas je do situacija da su dosadašnje razno obojane stranačke Vlade mijenjale nacionalne interese i prioritete od kojih poneke ne bi mogli svrstati u hrvatske nacionalne interese, te činjenice da danas Republika Hrvatska nije u potpunosti suverena država.

BDSH  kroz platformu „ Saveza sa narodom“ smatra da pod hitno treba pristupiti izradi središnje platforme hrvatskih nacionalnih interesa, sastavljene od skupa platformi iz različitih oblasti sa jasno utvrđenim ciljevima te rokovima provedbe.

savez s narodom 2

Sve platforme morale bi biti donesene koncenzusom u širokoj javnoj raspravi te pravno obvezujuće za sve buduće Vlade Republike Hrvatske na dosljednost provođenja zacrtanih ciljeva.  

 

Hrvatska vanjska politika

Jedan od bitnih segmenata ostvarenja nacionalnih interesa je određivanje vanjsko geopolitičkih interesa i ciljeva Republike Hrvatske

Činjenica je da hrvatska vanjska politika u proteklih 25 godina nije imala dovoljno izvrsnosti.

Jedan od važnijih segmenta vanjske politike je Ministarstvo vanjskih poslova. Preko Ministarstva vanjskih poslova selektiraju se informacije dobijene iz diplomatskih predstavništva, vrši analiza i procjena, aktivno osmišljava vanjskopolitička strategija te koordiniraju vanjskopolitičke aktivnosti.
Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske smatra da bi za uspješniju vanjsku politiku trebalo:

 • jasno odrediti vanjsko političke ciljeve
 • izvršiti reizbor diplomatskih predstavnika koji ne zastupaju nacionalne interese RH
 • posebnu pozornost posvetiti kontaktiranju i predstavljanju RH ostalim državama, međunarodnim   partnerima, međunarodnim organizacijama te ostalim međunarodnim subjektima.
 • napustiti politiku „Regiona“ te “Balkanizacije”
 • unutar EU posvetiti više pozornosti suradnje za zemljama Višegradske skupine, Njemačkom Austrijom,  Italijom i Slovenijom
 • jasno se odrediti prema državama kandidatima za članice EU u primjeni i provođenju EU standarda, pogotovo onih sa hrvatskom etničkom manjinom.
 • unaprijediti odnos sa BiH u kojoj hrvatski narod čini jedan od tri konstruktivna naroda
 • unaprijediti odnose sa značajnim svjetskim državama Azije, Južne Amerike i Afrike te Australijom koje sa Republikom Hrvatskom dijele zajednička geopolitička stajališta i interese.
 • ostvariti veću suradnja sa hrvatskim iseljeništvom
 • posvetiti veću briga za Hrvatski narod izvan RH
 • u svjetskim zbivanjima u kojima Republika Hrvatska nema strateške interese zauzeti što neutralniji položaj

BDSH daje podršku susjednim državama u što bržem pristupanju u punopravno članstvo EU. Pri tome se ne smiju dovesti u pitanje nacionalni, geopolitički interesi te teritorijalna cjelovitost R. Hrvatske.
Posebna brigu treba posvetiti za konstruktivni hrvatski narod u BiH, te hrvatsku etničku manjinu u R. Srbiji i R. Crnoj Gori. Inzistirati na usvajanje, primjenu i provođenje standarda EU, blokadu pregovora bez obzira na pritiske u slučaju kršenja bilo koje odredbe od članica kandidata.

Unutar EU R. Hrvatska mora ostvariti bolju suradnju sa članicama EU, posebnu pozornost posvetiti poboljšanju suradnje za zemljama Višegradske skupine, Njemačkom, Austrijom, Italijom i Slovenijom.

Na globalnoj europskoj i svjetskoj pozornici u kojima R. Hrvatska nema strateške interese potrebno je zauzeti što neutralni položaj.

 

13887075_10205814509355866_7222074456505982748_n

BDSH u potpunosti odbacuje “balkanizaciju” Hrvatske prikazanoj na gornjoj fotografiji.

Za Hrvatsku uvijek !

Kada sa vragom tikve sadiš o glavu ti se razbijaju !

Nacija, narod, etničke manjine i njihove kulturne autonomije

Godinama sulude politike temeljene na AVNOJ-u, “antifašizmu” i izričitom jugoslavenstvu, usvojeni su mnogi zakoni koji Hrvatsku dovode u kompletni krah i libanonizaciju.
Neoliberalizam, internacionalizam i Rimska propala načela uvedeni su u Hrvatski zakon i Ustav koji štete i razdvajaju, a na kraju će srušiti Hrvatsku ukoliko se ne probudimo.

“Naši” vrli vlastodršci besprekidno uvažavaju zakone koji vode do internacionalizma i multinacionalne države kao što se dogodilo u starom Rimu, Libanonu i drugim propalim državama.
Nedavno smo mogli čuti od strane HDZ-a kako podržavaju i proglašavaju “prvog poginulog Bošnjaka” u Domovinskom oslobodilačkom ratu. U to vrijeme riječ Bošnjak nije ni postojala. Sutra ćemo imati i prvog poginulog Srbina, Mađara, Čeha, Slovaka, Jugoslavena, Talijana, Roma itd.
Prema govoru gđe Kolinde Grabar Kitarović o njezinom obilježavanju 100 godišnjice Islama u Hrvatskoj, možemo očekivati i arapsku nacionalnu manjinu u Saboru za nekoliko godina. Nadalje, razne posjete i obilježavanja raznih srpskih pisaca i književnika, te davanje važnosti tim događajima mimo onoga što bi trebale biti u sklopu etničke manjinske autonomije, dovodi do zaključka da se hrvatska kultura ruši a povijest blati i zabranjuje.
U Hrvatskoj nije problem u multikulturnosti i multietničnosti, već je problem multinacionalnost.
U jednoj državi nacionalnost pripada samo jednom narodu,  zove se Nacija – Država.
Danas je riječ o bošnjačkom narodu koji želi biti Nacionalna manjina sa svojom zastavom, himnom i garantiranim mjestom u Hrvatskom saboru kao da Hrvatska nije država, već  multinacionalna skupina država u jednom. Uz takvu formulaciju Hrvatska kao jedinstvena država neće opstati. Stoga su vladajuće garniture u tu svrhu promijenile naziv Hrvatski državni sabor u Hrvatski sabor. Same riječi Hrvatski sabor ništa nam ne govore. Postoje razni sabori, npr. Hrvatski sabor uzgajivača konja Posavca. Hrvatski Državni Sabor nema nikakve veze sa NDH već je to negiranje Hrvatske Državnosti.

Gospodin Mirsad Srebreniković (SDA) iznosi kako su Bošnjaci druga etnička manjina u Hrvatskoj. Pri tome navodi da njegova stranka NEMA dovoljno potpore kako bi imali  zastupnika u Hrvatskom saboru. Uz zagarantiranog zastupnika, gos. Mirsad traži državu u državi sa svojom posebnom himnom i zastavom.

Vrijeme je da se Hrvatska probudi iz dugog zimskog sna, postane Država jedne Nacije, Hrvata, odnosno Država Hrvatska u kojoj etničke manjine i ostali imaju sva prava na multikulturu i etničnost kao u uređenim demokratskim državama, nikako na Nacionalnost.

Stranke u Hrvatskoj moraju biti Hrvatske stranke. Žitelji Hrvatske imaju pravo kandidirati se, birati i biti birani. Moramo zaustaviti dosadašnji igrokaz u kojem nitko nije ništa a svi su sve.
Hrvatska mora uvesti Ministarstvo za pitanja etničkih manjina. Ministar postavljen od Vlade koji bi zastupao SVE etničke i kulturne manjine ( djelomično takav ustroj imamo u Ministarstvu kulture ). Time  više ne bi bilo potrebe za nacionalne odnosno nacionalističke stranke.
Bošnjačke, Srpske ili bilo koje druge stranke dokazale su da ne zastupaju interes svojih kulturnih i etničkih manjina već da zastupaju strane interese drugih država, kroz koje traže prostor stvaranje satelitskih država unutar Hrvatske. To nije demokracija u kojoj vlada narod, već je to iredentizam u kojem se dijelove Hrvatske proglašava državama u državi.

Nacionalne manjine ili većinske Nacije su ista stvar – borba za svoju vlastitu zasebnu državu te zaokruženi teritorij. Takvo isto nastojanje ne dopušta se Hrvatima već svaka pojava zdrave Hrvatske državotvornosti etiketira se kao šovinizam.

Kroz suludi koncept o multinacijama moramo se prisjetiti BiH. Iako su Hrvati dali ogroman doprinos u borbi za samostalnu BiH, nisu dobili zasluženo. Hrvatski narod u BiH nije Nacionalno priznat. “Naši” se vrli vlastodršci ne zalažu dovoljno za Nacionalni puk u BiH. Iako su Hrvati u BiH autohtoni narod, traži se da Hrvati budu samo priznati kao narod, što znači ne kao autohtona nacija, već samo etničko i kulturno priznata manjina.
Stvar je ista kada je riječ o vjerama. U Hrvatskoj postoji Makedonska pravoslavna crkva (MPC), Crnogorska pravoslavna crkva (CPC) i Srpska pravoslavna crkva (SPC). Pravoslavcima Hrvatima iako je priznata u Europi, u Hrvatskoj se ne dozvoljava registracija Hrvatske pravoslavne crkve (HPC). HPC se odmah napada kao NDH-zija, šovinizam i fašizam.
Formula koju gospodin Mirsad Srebreniković nudi Hrvatskoj značila bi da Hrvati u BiH trebaju imati najmanje 50% BiH a kada je riječ o Srbiji onda bi Hrvati trebali vladati Srbijom jer da nije bilo Hrvata i da nismo porazili Jugo armiju i četničke horde sigurno ne bi došlo do države Srbije.
Po takvoj formuli Hrvatska bi trebala imati 30% Slovenije, cjelovitu Hrvatsku, 50% BiH i cjelovitu Srbiju jer Hrvatski branitelj je ostvario sve to i na kraju eliminirao velikosrpsku agresiju a time i okončao rat.

 

karta

Fotografija: prikaz područja koja su oslobodili Hrvati po ključu Mirsada Srebrenikovića

 

Hrvatska se pod hitno mora probuditi i srediti političko stanje kako bi došlo do stabilnosti države, jedinstvene države Hrvatske… Hrvatski Dragovoljci, Branitelji i Domoljubi su oslobodili Hrvatsku, svi smo bili pod jednim stijegom, Hrvatskim stijegom. Vrijeme je da Branitelji i Domoljubi ponovo uzmu svoju sudbinu u svoje ruke.  Kažite DOSTA. DOSTA vladajućoj oligarhiji koja je uspjela Hrvatsku dovesti do ekonomskog i političkog kraha. Prilika Vam se pruža već za koji dan na prijevremenim parlamentarnim izborima.

Zalažemo se za jednu Naciju, jednu i jedinstvenu Državu Hrvatsku!

Darko Oreč
Dopredsjednik
BDSH – Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske.

Zbrinut ćemo narod a ne sebe

Što nam se dogodilo u procesu tranzicije ?

 

14067678_10205934409673299_931500761162611960_n

 

 

U Hrvatskoj kao dijelu Austro-Ugarske monarhije ubrzano se razvijao promet, ponajprije željeznički, koji je omogućio ubrzani razvoj industrije te nastanak prvih značajnijih industrijskih središta (Rijeka, Zagreb, Osijek, Karlovac, Sisak).

Nakon prekida državno-pravnih odnosa sa Austro-Ugarskom, Hrvatska ulazi u novi savez Kraljevine SHS, kasnije Kraljevinu Jugoslaviju.
U novoj državi financijski se najviše ulagalo u Srbiju, ostalim narodima određivani su veći porezi.
Uspostavom NDH zamišljeno je da sva tadašnja industrija, obrt, kućno rukotvorstvo i trgovina budu pomoćnice seljačkom i opće narodnom gospodarstvu. Obzirom na rat, na snazi je skoro cijelo vrijeme bilo ratno gospodarstvo. Od prvotnih planova koji su zacrtani malo se ostvarilo.

Završetkom drugog svjetskog rata Hrvatska je nanovo ugurana u novu, ovaj put socijalističku Jugoslaviju.
Vlasništvo u novoj državi ubrzo nacionalizacijom (oduzimanjem privatnog vlasništva) postaje državno a nakon toga samoupravnim socijalizmom prelazi u društveno.

Hrvatska je u FNRJ i SFRJ od 1945. do 1990. imala  sporiji gospodarski razvoj nego što su omogućavali njezini potencijali, prvenstveno zbog prelijevanja hrvatskih republičkih sredstava u saveznu blagajnu, druge republike, nerazvijene te cjelokupnog neučinkovitog funkcioniranja socijalističkog sustava. Iako su u pojedinim razdobljima SFRJ tako i Hrvatske rast BDP-a bili zavidni, 70 – ih počinje organizirana pljačka dobara od strane tadašnjih čelnih ljudi ex države i republika. Gospodarstvo uvjetovano pljačkom, zastarjelom tehnologijom, zastarjelim proizvodima, gubitkom tržišta Istočne Europe (padom Berlinskog zida te otvaranjem tržišta Istočne Europe ostatku Europe), te općom dugotrajnom ekonomskom krizom uvjetovanom nedostatkom deviza i padom proizvodnje, ubrzo se počelo urušavati. Kulminiralo je početkom 90-ih kada dolazi do konačnog raspada gospodarstva i drugih odnosa SFRJ.

Iako Republika Hrvatska kroz bivše asocijacije nije imala gospodarski rast, shodno potencijalima, usporedivši je sa ostalim socijalističkim državama koje su ušle u tranziciju, gospodarstvo RH bilo je razvijenije, uzlazno, te orijentirano izvozu. Isticala se metalurgija, brodogradnja, građevinarstvo, proizvodnja hrane, poljoprivreda, naftna, drvoprerađivačka te farmaceutska industrija.
Agresijom u Domovinskom ratu veliki dio gospodarstvenih potencijala je trajno uništen, procjena je oko 31 milijardu €.
U procjenu nisu uračunate štete vezane uz turizam.

Šteta od privatizacije zasigurno je uvelike veća.
Do 1991. godine gotovo sve tvrtke u Hrvatskoj bile su u društvenom vlasništvu. Dio tvrtki prelazi u državno vlasništvo a dio je privatiziran. Privatizacija se provodi u nejasnim zakonskim okvirima, najčešće pod nedovoljnom, odnosno nikakvom kontrolom u okolnostima rata. Povlađivalo se najčešće bivšim socijalističkim direktorima i njihovim nasljednicima.
Zakoni su omogućavali legalno prisvajanje “društvene” imovine, dijelom i putem zakonskog smanjenja knjigovodstvene vrijednosti poduzeća te najčešće nisu odgovarale stvarnoj vrijednosti dobra.

Radnicima koji su kroz prošli sustav samoupravnoga socijalizma dio dohotka odvajali i sudjelovali u stvaranju dobara, u privatizaciji im je omogućen samo mizeran pristup otkupu dionica, time su na zakonit način izvalšćeni od zajedničkog vlasništva.
U najvećem dijelu novostečene imovine novi vlasnici namjerno gase proizvodnju i radna mjesta, stječu velike financijske dobiti prodajom zemljišta, djelatnosti i prirodnih bogatstava.

Po istom načinu preuzimaju se i usitnjavaju veliki poljoprivredni kombinati. Velike površine društvene zemlje prelaze u privatan posjed nekoliko pojedinaca.

Pobjedom i okončanjem Domovinskog rata veliki broj branitelja vraća se svojim domovima.
Njihova radna mjesta uništena su agresijom, najveći dio privatizacijom.

Dok su branitelji branili i oslobađali Domovinu Hrvatsku, socijalistička oligarhija dobro prikrivena u nove demokratske forme rasprodavala je dobra, bogatila se, školovala, donosila propise i zakone koje su sebi pogodovali.

 

 

14055054_10205934406833228_1652328263544585412_n

Obranili smo hrvatski narod,

nanovo ćemo ga obraniti i zbrinuti,

nismo 90-ih mislili na svoje živote ,

nećemo ni sada.

Za Hrvatsku uvijek !

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske – (BDSH) samostalno izlazi na prijevremene parlamentarne izbore za Hrvatski sabor

Prvo priopćenje za javnost

 

Uvodni tekst za strateške teme kampanje BDSH-a

 

savez s narodom 2

 

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske – (BDSH) odlučila je samostalno izaći na prijevremene parlamentarne izbore za Hrvatski sabor

 

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske (BDSH) ima svoje programe i platformu. Platforma se temelji na savezu sa narodom. Na žalost, ostale stranke nemaju javno objavljene programe, kao ni strategije koje su spremne podijeliti sa hrvatskom javnošću. Zaključak je, nemaju programe, prikrivaju ih ili jednostavno ne žele informirati narod.

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske je ozbiljna i odgovorna stranka, samostalno smo ponudili narodu savez kroz naša programska rješenja izlaska iz krize programom „Savez sa narodom“. BDSH ne želi u koaliciju sa strankama na njihovim pontonskim koalicijskim listama, sastavljenih od stranaka i opcija koje nemaju programe i strategije. One više ništa ne mogu ponuditi Hrvatskoj.

Ponavljam, Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske je ozbiljna i odgovorna stranka, mi nismo lobi grupa niti ideološka zadruga koja crpi otrcane fraze odavno propale dogme i ideologije iz nametnute prošlosti.

Mi smo stranka koja svoje korijene ima u dubokoj povijesnoj i sadašnjoj istini hrvatskog naroda iz kojega proizlazimo sa dokazanim kandidatima koji su bili spremni dati svoj život u obrani Domovine.

HDZ i SDP, ništa novo. Gos. Plenković i gos. Milanović nedavno su predstavili svoje programe za vrijeme sučeljavanja na HRT-u. Od jednog i drugog ništa novo.

HDZ  je obećavao izlazak na izbore samostalno, stvarnost je drugačija. HDZ izlazi na izbore u koaliciji sa HSLS-om, Hrastom i gospodinom Hrgom za kojeg se naglašava kako je tiha koalicija sa frakcijom HSS-a. Nisu zatvorili vrata niti za postizbornu koaliciju sa MOST-om, pa ni sa SDP-om. Gos. Plenković čelnik HDZ-a i dalje spominje „revolucionarni“ gospodarski program ( napisan od strane njemačkog instituta ) koji je i dosadašnja HDZ koalicijska Vlada u ostavci često spominjala, iako većina smjernica tog programa do sada nije javno objavljena.

SDP nudi stari program koji Hrvatskoj nije donio ništa dobro, dodatne ideološke podjele te favoriziranje njima bliskih ideoloških skupina.

Sudjelovanje stranaka sa listama manjina je neodgovorno i političko diletantstvo, manjinske liste trebale bi imati drugačiju svrhu od prikupljanja glasova i saborskih zastupnika. Zastupnici nacionalnih manjina nikako ne bi trebali odlučivati o parlamentarnoj većini

 

Kako objasniti toliki interes za XI. izbornu listu i zašto je XI. izborna lista postala toliko važna.?

Utrka je počela, svaki glas je važan. Primjećujemo, DIP je primio 100-tinjak lista za XI. izbornu jedinicu (Iseljeništvo). Žalosno je što veliki dio osoba na tim listama nema nikakvu vezu sa Iseljeništvom, nikada nisu živjele u Iseljeništvu ili su davni povratnici u Hrvatsku te su izgubili gotovo svaku realnu procjenu o životu Iseljeništva.

Cilj tih stranaka nije povezati iseljeni hrvatski narod sa maticom, iskoristiti znanje, iskustvo i financijska sredstva koja su Iseljenici spremni uložiti u Hrvatsku, već isključivo dobiti glasove Iseljeništva za nastavak svoje dosadašnje politike koja nas je dovela do današnje situacije te nanovo financijski iskoristiti Iseljenu Hrvatsku.

Ne smijemo zaboraviti da Hrvati u Iseljeništvu ne mogu sudjelovati na glasovanju u Hrvatskoj ako nemaju hrvatsko prebivalište, već mogu glasovati samo za XI. izbornu jedinicu. Gubitkom devet zastupnika (sa dvanaest na tri) oduzeta im prilika ravnopravno participirati u vlasti, upravo ono zbog čega je bila predviđena lista za Iseljeništvo..

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske priložila je listu za Iseljeništvo

Naša izborna lista XI sastavljena je od Hrvatskih Iseljenika, domoljuba, koji imaju prebivalište van Hrvatske, osobe koje su dokazale domoljublje, uspjeh i poštovanje u Iseljeništvu, upravo ono što je tako dragocjeno potrebno Hrvatskoj.

U našem članstvu, tijelima stranke te samom vrhu stranke su ljudi koji žive u Iseljeništvu, čije su obitelji bile prisiljene iseliti te tražiti svoj kruh u bijelom svijetu, branitelji, djeca branitelja i najžalosnije, djeca poginulih i nestalih branitelja koji su napustili Republiku Hrvatsku nakon Domovinskog rata te su uselili u Australiju, Irsku, Njemačku, Švedsku … cijeli svijet.

Iseljeni Hrvati žele se vratiti u svoju Domovinu, sa sobom donijeti iskustvo i ugraditi svoje korijene u Hrvatsko sveto tlo.

Narod će sam odlučiti, dosta je razočaranja u toj Platonskoj špilji, vrijeme je izaći pod toplo sunce slobode i prosperiteta. Hrvatski narod odlučuje, vrijeme je reći DOSTA!

 

Trebamo li gubiti vjeru u hrvatski narod ?

Ne, imamo temelje.

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske proizlazi iz naroda, zajednički prolazimo uspone, padove, očekivanja i razočarenja. Pogotovo smo razočarani u „domoljubne“ stranke i osobe koje puno obećavaju, malo ili ništa nisu napravili. Izloženi ne učinkovitim zakonima, vrte nas u krug. Dali smo im državu koju su uništili.

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske proizlazi iz naroda, oslobodilačkog Domovinskog rata te vjekovne borbe za samostalnu Hrvatsku državu. Naše članstvo, tijela stranke te rukovodstvo BDSH su provjereni dragovoljci, branitelji i domoljubi.

Naša platforma je „Savez sa narodom“, svaki pojedinac ima svoju ulogu i odgovornost, mjesto gdje će ostvariti osobna prava, gdje će se svakoj osobi osigurati i poštivati njegov rad, gdje će svaka osoba biti adekvatno nagrađena za svoj rad.

 

BDSH zadatak je biti uz naš narod vječno. 

Razočarani smo u političku nezrelost dosadašnjih političkih opcija, vidljiva u riječima gospodina Plenkovića gospodinu Milanoviću da je SDP-ova platforma “narodna koalicija” ukradena od HDZ-ovog EPP-a (Europske pučke/narodne stranke).

Razočaravajuće je da HDZ vidi sva svoja rješenja samo u EPP-u a SDP u nedefiniranim narodima interancionale.

Naša platforma “Saveza sa narodom”  definirana je 2015. godine, govori o narodu Hrvatske. Naša stranka Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske proizlazi i vuče svoje korijenje iz hrvatskog naroda. 

Naša nada i uzdanje uvijek je Hrvatski narod. Ne uzdamo se u  nekakve propale sisteme ili suluda obećanje Bruxella, nekih drugih sredina, saveza, unija, regiona. Pogotovo ne onih koji gledaju samo svoje interese.  Propale su razne imperije, od Turskog i Rimskog carstva, Austro-Ugarske do obećanih interancionala, propast će i oni.

Hrvatski narod će opstati, uvijek smo našli način kako preživjeti i opstati. BDSH nudi iskusne ljude koji su u Domovinskom ratu stali ispred svoga naroda, zaštitili, obranili i oslobodili ga, dokazali se u ratu, dokazat ćemo se i u miru. Nudimo cjelokupnom narodu savez i program sa ciljem zajedničkog izlaska iz ovog gliba kojeg su stvorili razno razni domaći prodavači praznih obećanja i magle te svjetski trabanti.

Naša platforma sa narodom je definirana 2015. godine, riječ je o narodu Hrvatske.

Naša Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske proizlazi i vuče svoje korijenje iz Hrvatskog naroda.

Za Hrvatsku Uvijek!

Darko Oreč- Australija

 

Predsjednica stranke

Zlata Bušić Velat

38 UVODNI TEKST ZA TEME KAMPANJE 1_Page_1

38 UVODNI TEKST ZA TEME KAMPANJE 1_Page_2

Poveznica na izvornik dokumenta::

38 UVODNI TEKST ZA TEME KAMPANJE 1

Poveznice (linkovi) Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske ne web i društvene mreže

Poštovani članovi BDSH, Hrvatice i Hrvati, ostali državljani Republike Hrvatske,
opće informacije o BDSH možete saznati na:
 
Izborne aktivnosti za nadolazeće prijevremene parlamentarne izbore kronološki možete pratiti na našoj poveznici:
12079257_1659859084298697_5918617780818299086_n-300x212
Za Hrvatsku uvijek !

DONACIJE ZA KAMPANJU

Poštovani !

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske osnovana je 21. lipnja 2014. godine sa ciljem zajedništva svih branitelja i domoljuba u Hrvatskoj i van nje. Inicijativu za osnivanje naše stranke pokrenuli su istinski domoljubi i branitelji, upravo oni koji su obranili i oslobodili Domovinu od velikosrbočetničke vojske potpomognute JNA, oružanim snagama Jugoslavije. Nakon oslobođenja Domovine, nije se dogodila nikakva euforija pobjede. Elite su i dalje šutke nastavile sa procesima tranzicije i političkog djelovanja unutar stranaka. Branitelji umorni i ranjeni prepuštaju svoju Domovinu političkim elitama, očekujući da će one pošteno vrednovati ono što su dobili u zalog. Kroz proteklo vrijeme unazad dvadesetak godina političke elite uspjele su obezvrijediti sve, do mjere nijekanja svih vrijednosti te urušavati cijeli sustav do mjere neprepoznatljivoga. U spomenutom urušavanju dogodila se i totalna marginalizacija branitelja i domoljuba u svim domenama života, iseljavanje naše djece i maglovita nejasna politika, bez jasno zacrtanih strateških planova i interesa. Cjelokupni odnos elita spram svega navedenog zabrinuo je i razljutio branitelje. Ponovno osjećamo potrebu braniti nacionalne interese u našoj Domovini, ovaj puta direktnim uključivanjem u stranku te zajednički sudjelovati u oblikovanju politike koja će vratiti dignitet Domovini, Domovinskom ratu te svim vrijednostima za koje su hrvatski bojovnici vjekovima prolijevali znoj, krv i polagali život na Oltar domovine. Na prvoj političkoj raspravi utvrđene su agende provedbene strategije programa stranke. Što očekujemo i po čemu smo različiti od dosadašnje stranaka u političkoj areni ?

Jasna definicija nacionalnih vrijednosti Države koju smo stvorili

Svim pojedincima koji su neopravdano stekli imanje, oduzeti i vratiti vlasniku, Državi

Tražiti povrat novca i sredstava koja su otuđena iz Države

Smjena generacija u tijelima upravljanja, prostor i šansu dajemo mladima

Sami ćemo u svojim redovima napraviti reda kako bi zaustavili inflaciju vrijednosti Domovinskog rata

Sa našim narodom kao i 1991. godine dijeleći sudbinu zajedno, vratiti dostojanstvo čovjeka i materijalnu sigurnost

U procesu osnivanja stranke kontaktirali smo branitelje, njihove obitelji i pozvali u zajedništvo učlanjivanjem u stranku. Zaprepašteni smo stanjem u kojem se obitelji nalaze, obespravljene, gladne, bez doma, jednom riječju totalno socijalno isključene tako da nisu u mogućnosti niti platiti članarinu. Neki su preponosni priznati svoju bijedu za koju nisu sami krivi, dok drugi su glasno rekli srcem bi sudjelovao ali nemam novca za kruh a kamoli za članarinu. Sve navedeno uputilo nas je na humanitarni poziv s ciljem prikupljanja donacija s kojima bi uz članarinu uspjeli provesti ovako veliki politički projekt te za svagda utemeljiti političku opciju koja će biti održiva i bez bilo kakvih koalicija upravljati Državom svih Hrvata ma gdje oni bili. U današnje vrijeme vrhunskih tehnologija moguće je izbjeći ponovno rasipanje naroda i njegovu uključenost u svoju maticu a onemogućiti frakcije koje imaju za cilj uporno razjedinjavati sa ciljem uništavanja hrvatskog bića/nacije.

Hvala na razumijevanju i možebitnom uključenju u političku stranku te materijalnom potporom.

Ukoliko ste zainteresirani podržite nas svojim materijalnim sredstvima kako bi mi zajedno mogli podržati hrvatski narod u njihovim težnjama.

 

Račun stranke BDSH za izbornu kampanju RH

Privredna banka Zagreb

HR52 2340 0091 1108 0439

 

Za Hrvatsku uvijek !

Predsjednica stranke

Zlata Bušić Velat

37 DONACIJA ZA KAMPANJU-1Poveznica na izvornik dokumenta:

37 DONACIJA ZA KAMPANJU-1

Visit Us On Facebook