Home » Posts tagged 'braniteljska'

Tag Archives: braniteljska

Arhiva

Obavijest članovima Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske

Uplata članarine od 50,00 kn za tekuću 2018. godinu može se uplatiti na račun stranke koji je otvoren kod
RBA- Raifeisen Bank
Broj računa: 1107018467
IBAN HR2224840081107018467
SWIFT/BIC: RZBHHR2X

Poziv na broj: Broj članske iskaznice

 

Molimo sve članove koji nisu primili iskaznicu a ispunjavaju uvjete za izdavanje iskaznice da se jave na:

E mail: informacije@bdshr.hr

Ili

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske – BDSH

Tel/faks: 00385 (0)91 509 0155

E mail: kontakt@bdshr.hr

Poštanska Adresa:
Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske – BDSH
Rudeška cesta 97 ili PP-70
HR-10 000 ZAGREB

Opće informacije o BDSH možete saznati na:
Web: http://bdshr.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/BDSH.info/
Twitter: https://twitter.com/bdshinfo

Za Hrvatsku uvijek!

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

Blagoslovljen Božić

 

On dolazi da spasi nas

 

Preplašenim srcima recite: ne bojte se!
Vaš je Bog snažan, svojom moćnom rukom,
Kad zazovete Ga, donijet će svoj spas.
On dolazi da spasi vas, dolazi da spasi vas!
Recite slabima: Bog vaš sigurno
Dolazi da spasi vas!
On dolazi da spasi vas, dolazi da spasi vas!
Pogled svoj dignite, opet vas podiže,
On dolazi da spasi vas!

Recite svim slomljenim srcima: vjeru ne gubite!
Vaš je Bog snažan u svojoj ljubavi,
Kad zazovete Ga, donijet će svoj spas!
On dolazi da spasi vas, dolazi da spasi vas!
Recite slabima: Bog vaš sigurno
Dolazi da spasi vas!
On dolazi da spasi vas, dolazi da spasi vas!
Pogled svoj dignite, opet vas podiže,
On dolazi da spasi vas!

 

Čestit i blagoslovljen Božić želi vam Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske !

 

 

 

 

Ukidanje Zakona o općem oprostu te donošenje Zakon o oprostu

Zakon o općem oprostu donošen je 24.09.1996. sa svrhom integracije počinitelja kaznenih djela u oružanoj pobuni i agresiji protiv ustavno pravnog poretka Republike Hrvatske za one koji nisu počinili teža kaznena djela iz Članka 3. Zakona o općem oprostu

Članak 3.

Od oprosta za kaznena djela iz članka 1. ovoga Zakona izuzeti su počinitelji najtežih povreda humanitarnog prava koje imaju karakter ratnih zločina i to za kaznena djela genocida iz članka 119., ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120., ratnog zločina protiv ranjenika i bolesnika iz članka 121., ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 122., organiziranja grupe i poticanja na počinjenje genocida i ratnih zločina iz članka 123., protupravnog ubijanja i ranjavanja neprijatelja iz članka 124., protupravnog oduzimanja stvari od ubijenih i ranjenih na bojištu iz članka 125., upotrebe nedopuštenih sredstava borbe iz članka 126., povrede parlamentara iz članka 127., surovog postupka s ranjenim, bolesnicima i ratnim zarobljenicima iz članka 128., neopravdane odgode repatrijacije ratnih zarobljenika iz članka 129., uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika iz članka 130., poticanja na agresivni rat iz članka 131., zloupotrebe međunarodnih znakova iz članka 132., rasne i druge diskriminacije iz članka 133., utemeljivanja ropskog odnosa i prijevoza osoba u ropskome odnosu iz članka 134., međunarodnog terorizma iz članka 135., ugrožavanja osoba pod međunarodnom zaštitom iz članka 136., uzimanja talaca iz članka 137. Osnovnog krivičnog zakonika Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 31/93. – pročišćeni tekst, 35/93., 108/95., 16/96. i 28/96.), te kaznenog djela terorizma propisanog odredbama međunarodnog prava.

Od oprosta se izuzimaju počinitelji ostalih kaznenih djela utvrđenih Osnovnim krivičnim zakonom Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 31/93. – pročišćeni tekst, 35/93., 108/95., 16/96. i 28/96.) i Krivičnim zakonom Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 32/93. – pročišćeni tekst, 38/93., 28/96., i 30/96.) koja nisu počinjena tijekom agresije, oružane pobune ili oružanih sukoba te nisu u svezi s agresijom, oružanom pobunom ili oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj.

Za osobe koje su pravomoćnom presudom osuđene u odsutnosti za kaznena djela iz stavka 1. ovoga članka primijenit će se odredbe Zakona o krivičnom postupku (“Narodne novine” br. 34/93. – pročišćeni tekst, 38/93., 25/94., 28/96.) o ponavljanju postupka, s tim da rok iz članka 398. stavka 1. toga Zakona počinje teći stupanjem na snagu ovoga Zakona.

 


Obzirom da s odmakom od dvadesetak godina kod najvećeg broja javnih dužnosnika, pobunjenih i agresorskih pripadnika u oružanoj pobuni i agresiji protiv ustavno pravnog poretka Republike Hrvatske postoji zavjet šutnje prema počiniteljima zločina, nisu izrazili žaljenje i kajanje prema počinjenim zločinima, umanjuju, osporavaju ili čak negiraju počinjene zločine, kroz svoje nastupe i glasila osporavaju te izrugivanju odrednice Deklaracije o Domovinskom ratu donesene 13.10.2000. godine, nanovo veličaju ideju Velike Srbije, Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske predlaže

ukidanje Zakona o općem oprostu.


Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske predlaže donošenje novog Zakona o oprostu, koji bi se primijenio za počinitelje kaznenih djela u oružanoj pobuni i agresiji protiv ustavno pravnog poretka Republike Hrvatske koji:

  • oprost zatraže
  • navedu svoj ratni put
  • nisu sudjelovali u počinjenju kaznenih djela iz Članka 3. sadašnjeg Zakona o općem oprostu.
  • nemaju spoznaje o počiniteljima kaznenih djela iz Članka 3. sadašnjeg Zakona o općem oprostu.

Za sve one kojima se naknadno utvrdi i dokaže da su sudjelovali ili imali spoznaje o počinjenim i počiniteljima kaznenih djela iz Članka 3 sadašnjeg. Zakona o općem oprostu, iste nisu naveli prilikom podnošenja zahtjeva za oprost, Zakon o oprostu prestao bi se primjenjivati te bi im se sudilo prema važećem zakonodavstvu.

Prema trenutnom Kaznenom zakonu, Članak 302. ne prijavljivanje kaznenog djela smatra se kaznenim djelom za koje je propisana kazna zatvora do tri godine.  

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske predlaže da se svim političkim pobunjenim dužnosnicima te pripadnicima agresorskih oružanih snaga, trajno zabrani sudjelovanje na političkoj sceni te obnašanje svih javnih funkcija u Republici Hrvatskoj.

 

Za Hrvatsku uvijek !

 

Savez sa hrvatskim narodom.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

 

LINK:

Zakon o općem oprostu

Jedino pravo dvoje ljudi koji stupaju u dobrovoljan odnos je, zajednička odgovornost prema životu koji su stvorili

 

Prema Općoj deklaraciji o pravima čovjeka ,donešenoj 1948. od Opće skupštine UN-a, temeljno ljudsko pravo je pravo na život (čl.3).

Europski sud pravde na osnovi znanstvenih radova, utvrdio je da život počinje začećem.

 

Ustavni sud Republike Hrvatske ne misli tako.

 

Razvoj ljudskog embrija

Prvi mjesec

Prva stanica se već prvog dana dijeli na više stanica. Od 3.- 4. dana embrij putuje jajovodima do maternice gdje se usađuje u unutrašnjoj stjenki oko 7. do 10. dana nakon začeća i počinje se hraniti. Od 10. do 14. dana embrij svojim hranjenjem i izlučivanjem hormona sprječava mjesečnicu. Živčani sustav, mozak i leđna moždina oblikuju se 20. dan. Dan kasnije srce počinje kucati. Nakon četiri tjedna mogu se raspoznati noge, ruke, oči i uši. Mišići i kralježnica su oblikovani. Nakon navršenih mjesec dana srce pumpa sve veće količine krvi. Dolazi do odvajanja majčine krvi od krvi embrija u posteljici i istovremeno se propuštaju kisik i hrana. U usporedbi s prvom stanicom, embrij je 10 000 puta veći i dalje raste.

Drugi mjesec

35. dan počinje proizvodnja pigmenta očiju. Na ruci se mogu vidjeti svi prsti. Oko 40. dana pojavljuju se moždani valovi. U šestom tjednu obično majka sazna za trudnoću. Mozak nadzire rad organa i mišića, a jetra proizvodi krvne stanice.  Embrij je veličine 10-12 mm. Pupčanom vrpcom dolazi krv s kisikom i hranjivim tvarima do embrija, a odlazi upotrebljena krv. Srce ima 140-150 otkucaja u minuti U 7. tjednu zatvaraju se očni kapci kako bi zaštitili nježne oči. Otvoriti će se tek u 7. mjesecu. Oblikuju se preteće zubi. U 8. tjednu embrij je postao plod (lat. fetus). Bubrezi i želudac obavljaju funkcije. Usklađuje se rad živčanog i mišićnog sustava. Dužina ploda je oko 3 cm koji bestežinski lebdi u plodnoj vodi. Zaštićen je u njoj od udara i pritiska.

 

Razvoj ljudskog ploda

Treći mjesec

U 9. tjednu trudnoće pojavljuju se jedinstveni otisci prstiju, koji ostaju nepromijenjeni do smrti. Plod je u stanju vježbati mišiće pomičući glavu. Može sisati prst, otvarati i zatvarati usta. Razvija se dišni sustav. Naizmjenično spava i budi se. U slijedećem tjednu plod može mrštiti se, gutati i micati očnim kapcima. U 11. tjednu dolazi do mokrenja.

Izvor:

https://hr.wikipedia.org/wiki/Prenatalni_razvoj_%C4%8Dovjeka

 

Živčani sustav, mozak i leđna moždina oblikuju se 20. dan. Dan kasnije srce počinje kucati. Nakon četiri tjedna mogu se raspoznati noge, ruke, oči i uši. Mišići i kralježnica su oblikovani.

U Republici Hrvatskoj prekid trudnoće (abortus) i dalje će biti dozvoljen do 10., odnosno u pojedinim slučajevima 12. tjedna. Slično je u ostatku europskih država, ponegdje kao u Švedskoj do 18-og.

Zagovornici pobačaja (abortusa) najčešće se pozivaju na pravo žena na odabir, slobodu o samostalnom odlučivanju o vlastitom tijelu i da pobačaj (abortus) nije umorstvo jer embrij ne može samostalno preživjeti.

Neosporno je da žena ima pravo odlučivati o vlastitom tijelu, (što je samo djelomično točno. Zakon i danas regulira i umanjuje posebne uvjete (neovisno o ovoj temi). Znanstveno je dokazano da je embrij/fetus zaseban život. Dakle, radi se o dva različita života.

Činjenica da embrij/fetus ne može samostalno preživjeti bez majke, mogu li tek rođene bebe? Tko može odrediti dobnu granicu u kojem rođeno dijete može samostalno preživjeti.

Trenutnim zakonom nisu regulirana prava oca. Otac nema pravo na informaciju da je žena s kojom je imao odnos zatrudnjela, samim time ni mogućnost sudjelovanja u odluci o pobačaju (abortusu).

U Hrvatskoj se prekid trudnoće (abortus) koji nije uvjetovan medicinskim komplikacijama plaća. Prema HZOO službenim statističkim podacima broj namjernih prekida trudnoće (abortusa) je u opadanju. Uvelike zabrinjava povećan postotak (preko 57%)  spontanih pobačaja, te prekid trudnoće pod stavkom „Ostalo“. Nameće se zaključak,  dio namjernih pobačaja (abortusa) vodi se i plaća kroz HZZO. Po nekim procjenama stvaran broj prekida trudnoće (legalnih i nelegalnih) u Republici Hrvatskoj kreće se oko 40 000-50 000 tisuća godišnje, što znači da je od donošenja Zakona o legalnom abortusu 1978. godine u Republici Hrvatskoj „poubijano“ od 1 000 000 do 1 500 000 nerođene djece.

Zakon ubojstvo trudnice i vađenje ploda smatra najtežim oblikom kaznenog djela. Izrazito puno takvih ubojstava izvršio je agresor u Domovinskom ratu. Republika Hrvatska ukinula je smrtnu presudu, odredila kriterije zaštićenih sloboda te načina obrane okrivljenika i osuđenika za takva najteža kaznena djela. Žalosno! Takva prava nije dala nerođenoj djeci, ona se ne mogu samostalno braniti.

Posljedice pobačaja za žene mogu biti psihičke i fizičke (sklonije su raznim vrstama bolesti)

Pošto mnoge žene koriste represiju kao metodu suočavanja, može proći duže vrijeme prije nego žena potraži pomoć. Provedena studija  pokazala je da veliki dio pati od psihičkih poremećaja, straha, tjeskobe, boli, poremećaja u prehrani, alkoholizmu, ovisnosti o drogama, zapuštanju ili zlostavljanju postojeće ili buduće djece, seksualnoj disfunkciji (gubitak zadovoljstva ili averzija). Češći su razvodi brakova. Veliki dio ih razmišlja o suicidu (znatan dio i nekoliko puta). Često žene prekasno zatraže liječničku pomoć. Samim time liječenje je teško i dugotrajno.

U nedavnom osvrtu Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske pod nazivom: “Demografski genocid i etnocid Hrvata kroz povijest u Hrvatskoj“( http://bdshr.hr/demografski-genocid-i-etnocid-hrvata-kroz-povijest-u-hrvatskoj/) namjerno se nismo dotakli teme pobačaja (abortusa). Nije teško donijeti zaključak o ukupnim demografskim gubicima. Na današnjim prostorima Republike Hrvatske izgubili smo preko 5 000 000 ljudi.   

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske poziva državljane Republike Hrvatske, branite život.

Prozivamo i pozivamo institucije hrvatske države da više sredstava ulažu u život,  u udruge koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, pogotovo djecom, te projekte koji će zaposliti našu djecu.

Svaka država mora štititi život. Odlukom Ustavnog suda Republika Hrvatska ga ne štiti.

Za Hrvatsku uvijek!

Link:

Opća deklaracija o pravima čovjeka

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske – prijedlog promjena sustava naplate PDV-a

PDV, punim imenom porez na dodanu vrijednost suvremeni je oblik oporezivanja potrošnje.
U Hrvatskoj je sustav PDV-a uveden 1. siječnja 1998, trenutno u Republici iznosi 25 % na većinu proizvoda i usluga.
Porezom na dodanu vrijednost oporezuje se razlika između proizvodne/nabavne cijene te prodajne cijene proizvoda i usluga.
Krajnji iznos PDV-a na proizvode i usluge plaća krajnji kupac koji nije u sustavu PDV prilikom svakodnevne maloprodajne kupnje i potrošnje.
Najveća mana takvog oporezivanja je činjenica da tvrtke i pravne osobe prikupljaju porez u ime države, te dolazi do nenamjernih i namjernih zloupotreba.

Nenamjerna su uvjetovana poteškoćama u poslovanju, pogrešnim procjenama, neplaćanjem vjerovnika, itd.

Namjerna su uvjetovanja zloupotrebom sustava PDV-a u kojem tvrtke i pravne osobe prikupljaju porez u ime države.

Jedan od težih oblika je otvaranje „PDV fiktivnih“ tvrtki koje su najčešće otvorene na  „fiktivna” imena s ciljem izdavanja „fiktivnih” računa i krajnjim ciljem podizanja novaca i ne plaćanja PDV-a.

Poslovni subjekti na koji su izdani “fiktivni” računi umanjuju iznos obaveze PDV-a te poreza na dobit.

Činjenica je da zbog sustava naplate PDV-a, Ministarstvo financija, odnosno nadležna porezna uprava ne može brzo otkriti ovakve prevare.

Kasnim otkrivanjem najčešće se ne može naplatiti dug jer su računi u fiktivnim tvrtkama prije toga već ispražnjeni.

Jedno od mogućih rješenja za koji se zalaže Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske je naplata PDV-a kroz Financijsku agenciju (Fina) koje je vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga u vlasništvu države te posjeduje potrebne resurse.

Obaveza plaćanje PDV-a vršila bi se po naplaćenom, odnosno odbijanje PDV-a po plaćenom računu.
Iznos plaćanja proizvoda i usluga u platnom prometu između poslovnih subjekata koji se ne odnosi na iznos PDV-a vršio bi se kao do sada direktnim plaćanjem.
Iznos PDV uplaćivao bi se na posebne privremene račune svakog subjekta koji bi bili vođeni u Fini.
Na kraju obračunskog razdoblja, Fina bi za svakog obveznika obaveze iznosa PDV-a uplatila u državni proračun, ostatak pretplaćenih sredstava vratila/oslobodila poslovnom subjektu koji ih je pretplatio.

Ovakvim sustavom uveo bi se red u naplatu PDV-a, povećali prihodi uplaćeni u državni proračun te stvorili uvijeti za njegovo smanjenje.

 

Za Hrvatsku uvijek !

Savez sa hrvatskim narodom.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

 

DVOGODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016-2017

 

cropped-BDSH-ACADEMICA-LOGO.jpg

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

 

DVOGODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016-2017

 

Zagreb, 2016. godina

 

DVOGODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016-2017

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske (osnovana 21, lipnja 2014. godine) je stranka naroda i kao takva temelji svoje djelovanje na univerzalnim vrijednostima, slobodi, demokraciji i domoljublju. BDSH želi oblikovati javni život u službi svih građana RH. Prihvaćajući političko demokratsko naslijeđe zapadnih demokracija, nastalih na vrijednostima i iskustvenim temeljima univerzalne kršćanske baštine uzajamnosti, solidarnosti, obazrivosti, slobode, pravičnosti, snošljivosti, uvažavanju posebnosti i pluralizma, BDSH nastupa na hrvatsku političku scenu kao politička snaga koja se oslanja na povijesna iskustva i tradicionalne vrijednosti, te promiče ideju slobodnog društva pojedinaca, kao i slobodnog i društveno odgovornog gospodarstva. Takvo gospodarstvo želimo sprovoditi kroz strateški pristup vođenju poduzetništva i države u kojem državno vodstvo razumije širi kontekst u kojem se aktivnosti poduzetništva odvijaju, kao i njihov utjecaj na okoliš i okolinu. Kroz donošenje političkih odluka koje uvažavaju interese društva i okoliša, država kao javni sektor doprinosi boljitku zajednice, štiti resurse i okoliš o kojem ovisi te stvara konkurentno i napredno ozračje, spremno suočiti se sa izazovima tržišta.

Jedna od temeljnih odrednica BDSH je da štiti ponos i integritet svih hrvatskih branitelja i domoljuba, koji su – kako je izrijekom navedeno u Deklaraciji o Domovinskom ratu – najzaslužniji za stvaranje RH i koji su upravo proistekli iz zajedništva hrvatskog naroda u Domovini i svijetu.

Premda je u Deklaraciji izrijekom navedeno da se njome obvezuju svi dužnosnici i sva državna tijela RH  štiti temeljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata (kao zalog naše civilizacijske budućnosti), svjedočimo svi u našoj suvremenosti – da se Deklaracija relativizira i opstruira upravo od dužnosnika i političkih „elita“ u RH.

Suočeni sa takvim političkim izazovom, koji nam svima zapravo želi reći – da su branitelji i domoljubi „potrošena“ snaga, da su „obavili svoju dužnost“ i da se moraju „pasivizirati“ i prepustiti interesnim skupinama, partitokraciji i lobistima (zapravo reliktima i anakronizmima propale jednopartijske ideologije i autoritarnosti/totalitarizma) da kreiraju i sprovode državnu politiku RH na način koji se nadovezuje na propalu ideologiju i obnovu socijalizma pod egidom „tranzicije“ u izradi je strategijski program BDSH, kojim ukazujemo što sve treba (zapravo: mora se) mijenjati u suvremenoj političkoj praksi u RH.

Složenost procesa zahtijeva korjenite promjene u društvenim odnosima, koje nije moguće riješiti (kao nekada, u doba jednopartijske diktature) nekakvim partijskim kongresom ili samo promjenama zakona, jer treba mijenjati socijalistički sustav društvenih vrijednosti materijaliziran u obrascima života i navika ukorijenjenih u temelje društvene regulacije. Polazno stanje koje treba mijenjati ilustrira izvedena sveobuhvatna karakterizacija temeljnih elemenata „socijalističkog društva“:

KORACI PROVEDBE PROGRAMA

Ustrojavanje stranke BDSH

Strategijski program BDSH

Izrada plana provedbe strategije programa BDSH

Izrada strategije za izvanredne parlamentarne izbore BDSH

Izrada plana provedbe strategije za izvanredne parlamentarne izbore BDSH

ZAKONSKE REGULATIVE

Ustav RH

Zakon o strankama

Izborni Zakon

Deklaracija o Domovinskom ratu

REGIONALNI RAZVOJ STRANKE (Mehanizam za ustrojavanje stranke i lokalna partnerstva)

Regionalni Centri potpore kao tehnička pomoć županijskim koordinatorima u osnivanju podružnica BDSH.

Izraditi i  provesti program  promocije i prikaza dobre prakse županijskih i drugih razvojnih partnerstava na lokalnoj i regionalnoj razini (savjetovanje, publikacije, mediji, financiranje lokalnih projekata)

Izraditi i provesti program suradnje za potporu razvoja kapaciteta BDSH na lokalnoj i regionalnoj razini.  Motivirati lokalnu i područnu zajednicu da aktivno  podupire centre/projekte potpore

Izraditi i provesti program decentraliziranog financiranja projekata BDSH-a na lokalnoj/regionalnoj razini

  1. a) Osmisliti i izraditi program tehničke pomoći za upravljanje projektima, koje će pružati BDSH prema građanima.
  2. b) Provesti tehničku pomoć putem financiranja od središnjice BDSH

Osmisliti i provesti program suradnje BDSH-a s privatnim, profitnim sektorom uz korištenje primjera dobre prakse

Osmisliti i organizirati, te poduprijeti projekte BDSH-a za edukaciju u području međusektorske suradnje.

RAZVOJ MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U POLITICI

Usavršiti model institucionalnog priznavanja mladih političara kao preduvjeta za dugoročni razvoj kulture politike i ostvarivanja prednosti u aktivnom političkom djelovanju

Izraditi i  provesti program  političkog djelovanja mladih

Izraditi i provesti financijsku i infrastrukturnu potporu razvoju mladih polititara lokalnih
zajednica u suradnji s donatorima

RAZVOJ STRANKE U MEĐUNARODNOM KONTEKSTU

Zadužit stručnjake za međunarodne odnose i europske integracije za poticanje savjetovanja i
razmjenu informacija
Provesti Program jačanja suradnje s polititkim organizacijama u provedbi politike razvojne
pomoći Hrvatske
Izraditi analizu dosadašnje uključenosti Hrvata van Domovine u programe i projekte
prekogranične suradnje EU te osmisliti preporuke za jedinice lokalne samouprave na tom
planu.

Predsjedništvo BDSH

Predsjednica BDSH Zlata Velat

 

LINK:

Dvogodišnji plan rada 2016/17

HEADER BDSH

Financijski plan 2016/17

12079257_1659859084298697_5918617780818299086_n-300x212

 

 

Braniti Domovinu srcem Hrvatskim – Hrvatski vojnik pravednik

 

11181563_1597828057168467_190847424545735914_nANZAC DAY-a je australski dan sjećanja i proslava svih vojnih postrojba od Prvog svjetskog rata do danas s područja Australije i Novog Zelanda. Svake godine organizira se mimohod veterana te veterana australskih saveznika.

U organizaciji Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske, SCP AUSTRALIJA dopredsjednika BDSH gos. Darka Oreča, hrvatski branitelji su po prvi puta u Sydneyu 25. travnja sudjelovali u obilježavanju ANZAC DAY-a.

images-cms-image-000013823

Prema protokolu koji uređuje slaganje kolone prema abecednom redu hrvatski vod bio je na začelju. Uslijedila je reakcija srbo-četničkog voda a i sudionika publike koja je pratila događaj, te su agresivno reagirali i žurno se okupljali oko hrvatskog voda s vidno nezadovoljnim povicima i uvredama na što je reagiralo osiguranje voditelja manifestacije na kraju policije. Važno je naglasiti da je naš vod časno odolijevao primitivnom ponašanju oko 140 osoba koje su ih okružile u vrlo kratkom roku.

images-cms-image-000014165

 

Poštujući protokol i uvažavajući procjene službenih osoba australskih aktera Hrvatski vod odradio je svoj dio protokola i završio u miru i dostojanstvu planirani dio protokola.

cede-660x413

Nije jasno zašto u proteklih 25 godina vladajuće strukture demokratske Hrvatske, diplomatsko predstavništvo u Australiji, braniteljske udruge ili neke druge institucije nisu organizirale mimohod hrvatskih branitelja, ovim sudjelovanjem u mimohodu hrvatski vojnici tog vremena dobili su status pravednika.

Predstavnici Braniteljsko domoljubne stranke hrvatske sudjelovali su na misi zadušnici u zagrebačkoj katedrali u povodu

  photo_367_5540aacbcd6f2-1photo_370_5540aacbf2409

photo_364_5540aacbc7a96photo_365_5540aacbc9e38

 

 

 

 

 

 

Predstavljanje Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske za I. izbornu jedinicu

img_2016parlament-600

Braniteljsko domoljubnu stranku Hrvatske

pred predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima 11.09.2016.

za I. izbornu jedinicu

predstavio je zamjenik predsjednice stranke gđe. Zlate Velat i nositelj liste gos. Branko Ćaćić

cacic1

Za Hrvatsku uvijek !

Kandidacijske liste po izbornim jedinicama Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske

I. IZBORNA JEDINICA

LISTA BROJ 8 – BRANITELJSKO DOMOLJUBNA STRANKA HRVATSKE – BDSH

1. BRANKO ĆAĆIĆ
2. DAMIR POLANŠČAK
3. TATJANA MARIČIĆ
4. IVAN PREBEG
5. GORAN VUJIĆ
6. IVAN LAZAR
7. TATJANA CESAR
8. ANA BUKIĆ
9. MARIO ALEBIĆ
10. NEVENKA LUKAČEVIĆ
11. DRAŽEN CESAR
12. ŽELJKO BRLETIĆ
13. ANTONIJA BUKIĆ
14. PETRA VIDOVIĆ


13935060_1783050301979574_2152892018951166420_n

13907185_1783050728646198_3786785112614134016_n

14039913_1783051535312784_2443392345262629705_n

13934864_1783051608646110_8257164816954893394_n

 

III. IZBORNA JEDINICA

LISTA BROJ 8 – BRANITELJSKO DOMOLJUBNA STRANKA HRVATSKE – BDSH
1.   DAMIR PAVIČIĆ
2.   SAŠA HAJNIĆ
3.   DAMIR KOČET
4.   ANA PAVIČIĆ
5.   MIRJANA TEŽAK
6.   ALBRECHT-JOSIP BANČIĆ
7.   ŽELJKO HABEK
8.   ZDRAVKO JUREN
9.   VLADIMIR STOLNIK
10. MIRA BAN
11. LJILJANA HABEK
12. ANDREJA CVETKO
13. VERICA KOČET
14. ŽELJKO LUKAČEVIĆ

 

14021701_1783051051979499_7276715573421791079_n

14045939_1783051121979492_1769189597321017986_n

 

IV. IZBORNA JEDINICA

LISTA BROJ 8 – BRANITELJSKO DOMOLJUBNA STRANKA HRVATSKE – BDSH
1.   ZLATA VELAT
2.   DARKO OREČ
3.   ZDENKO MINARIK
4.   ŽELIMIR LUKAČEVIĆ
5.   PETAR LEŠINA
6 . JOZO FLEGAR
7.   MAJA LUKIĆ
8.   MARIJA BARUŠIĆ
9.   MLADEN ILIČIĆ
10. LUKA BUDIĆ
11. JOSIP MOLNAR
12. RUŽICA PAVIČIĆ
13. ANA-MARIJA LOVRIĆ
14. JADRANKA ĆAĆIĆ

14040065_1783050008646270_7708041358362892847_n

14080082_1783050195312918_6222961788573171707_n (1)

14089402_1074484449268127_209029457_n

14081489_1074484442601461_427617365_n

14064272_1783051325312805_2659708446189181343_n
IX. IZBORNA JEDINICA

LISTA BROJ 8 – BRANITELJSKO DOMOLJUBNA STRANKA HRVATSKE – BDSH
1.   IVICA BRLETIĆ
2.   DRAGAN TOLJAN
3.   NIKOLINA DODIG
4.   NIKOLA BATOR
5.   ZLATOMIR VUJKO
6.   JOSIP BAN
7.   MLADEN LACKOVIĆ
8.   STANKO CVETKOVIĆ
9.   DRAŽEN LUKAČEVIĆ
10. MIROSLAV PAVIČIĆ
11. DARKO VARJAČIĆ
12. DAMIR SVRTAN
13. ANTONIO ŠANIĆ
14. MATO BARUŠIĆ

13925169_1783050888646182_4107053236949616180_n

14068140_1783050965312841_7833727894088446317_n

XI. IZBORNA JEDINICA

LISTA BROJ 8 – BRANITELJSKO DOMOLJUBNA STRANKA HRVATSKE – BDSH
1. NADA DORIĆ
2. ZDENKA OREČ
3. IVAN LOZAR
4. ŽELJKO NOVAKOVIĆ
5. VIŠNJA NOVAKOVIĆ
6. MARKO NIKIĆ
7. HEIKO SUDAR
8. TIBOR TRSTENJAK
9. PETRA KUROLT

13938360_1783051861979418_4896378268382287017_n

14080082_1783052235312714_2678551358238332172_n

XI izborna IVAN LOZAR LETAK 2016 22_Page_1

XI izborna IVAN LOZAR LETAK 2016 22_Page_2

11150495_1615727268711879_5946651881529539712_n

Poveznica :

Popis kandidatkinja-kandidata na kandidacijskim listama BDSH po izbornim jedinicama

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske – (BDSH) samostalno izlazi na prijevremene parlamentarne izbore za Hrvatski sabor

Prvo priopćenje za javnost

 

Uvodni tekst za strateške teme kampanje BDSH-a

 

savez s narodom 2

 

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske – (BDSH) odlučila je samostalno izaći na prijevremene parlamentarne izbore za Hrvatski sabor

 

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske (BDSH) ima svoje programe i platformu. Platforma se temelji na savezu sa narodom. Na žalost, ostale stranke nemaju javno objavljene programe, kao ni strategije koje su spremne podijeliti sa hrvatskom javnošću. Zaključak je, nemaju programe, prikrivaju ih ili jednostavno ne žele informirati narod.

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske je ozbiljna i odgovorna stranka, samostalno smo ponudili narodu savez kroz naša programska rješenja izlaska iz krize programom „Savez sa narodom“. BDSH ne želi u koaliciju sa strankama na njihovim pontonskim koalicijskim listama, sastavljenih od stranaka i opcija koje nemaju programe i strategije. One više ništa ne mogu ponuditi Hrvatskoj.

Ponavljam, Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske je ozbiljna i odgovorna stranka, mi nismo lobi grupa niti ideološka zadruga koja crpi otrcane fraze odavno propale dogme i ideologije iz nametnute prošlosti.

Mi smo stranka koja svoje korijene ima u dubokoj povijesnoj i sadašnjoj istini hrvatskog naroda iz kojega proizlazimo sa dokazanim kandidatima koji su bili spremni dati svoj život u obrani Domovine.

HDZ i SDP, ništa novo. Gos. Plenković i gos. Milanović nedavno su predstavili svoje programe za vrijeme sučeljavanja na HRT-u. Od jednog i drugog ništa novo.

HDZ  je obećavao izlazak na izbore samostalno, stvarnost je drugačija. HDZ izlazi na izbore u koaliciji sa HSLS-om, Hrastom i gospodinom Hrgom za kojeg se naglašava kako je tiha koalicija sa frakcijom HSS-a. Nisu zatvorili vrata niti za postizbornu koaliciju sa MOST-om, pa ni sa SDP-om. Gos. Plenković čelnik HDZ-a i dalje spominje „revolucionarni“ gospodarski program ( napisan od strane njemačkog instituta ) koji je i dosadašnja HDZ koalicijska Vlada u ostavci često spominjala, iako većina smjernica tog programa do sada nije javno objavljena.

SDP nudi stari program koji Hrvatskoj nije donio ništa dobro, dodatne ideološke podjele te favoriziranje njima bliskih ideoloških skupina.

Sudjelovanje stranaka sa listama manjina je neodgovorno i političko diletantstvo, manjinske liste trebale bi imati drugačiju svrhu od prikupljanja glasova i saborskih zastupnika. Zastupnici nacionalnih manjina nikako ne bi trebali odlučivati o parlamentarnoj većini

 

Kako objasniti toliki interes za XI. izbornu listu i zašto je XI. izborna lista postala toliko važna.?

Utrka je počela, svaki glas je važan. Primjećujemo, DIP je primio 100-tinjak lista za XI. izbornu jedinicu (Iseljeništvo). Žalosno je što veliki dio osoba na tim listama nema nikakvu vezu sa Iseljeništvom, nikada nisu živjele u Iseljeništvu ili su davni povratnici u Hrvatsku te su izgubili gotovo svaku realnu procjenu o životu Iseljeništva.

Cilj tih stranaka nije povezati iseljeni hrvatski narod sa maticom, iskoristiti znanje, iskustvo i financijska sredstva koja su Iseljenici spremni uložiti u Hrvatsku, već isključivo dobiti glasove Iseljeništva za nastavak svoje dosadašnje politike koja nas je dovela do današnje situacije te nanovo financijski iskoristiti Iseljenu Hrvatsku.

Ne smijemo zaboraviti da Hrvati u Iseljeništvu ne mogu sudjelovati na glasovanju u Hrvatskoj ako nemaju hrvatsko prebivalište, već mogu glasovati samo za XI. izbornu jedinicu. Gubitkom devet zastupnika (sa dvanaest na tri) oduzeta im prilika ravnopravno participirati u vlasti, upravo ono zbog čega je bila predviđena lista za Iseljeništvo..

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske priložila je listu za Iseljeništvo

Naša izborna lista XI sastavljena je od Hrvatskih Iseljenika, domoljuba, koji imaju prebivalište van Hrvatske, osobe koje su dokazale domoljublje, uspjeh i poštovanje u Iseljeništvu, upravo ono što je tako dragocjeno potrebno Hrvatskoj.

U našem članstvu, tijelima stranke te samom vrhu stranke su ljudi koji žive u Iseljeništvu, čije su obitelji bile prisiljene iseliti te tražiti svoj kruh u bijelom svijetu, branitelji, djeca branitelja i najžalosnije, djeca poginulih i nestalih branitelja koji su napustili Republiku Hrvatsku nakon Domovinskog rata te su uselili u Australiju, Irsku, Njemačku, Švedsku … cijeli svijet.

Iseljeni Hrvati žele se vratiti u svoju Domovinu, sa sobom donijeti iskustvo i ugraditi svoje korijene u Hrvatsko sveto tlo.

Narod će sam odlučiti, dosta je razočaranja u toj Platonskoj špilji, vrijeme je izaći pod toplo sunce slobode i prosperiteta. Hrvatski narod odlučuje, vrijeme je reći DOSTA!

 

Trebamo li gubiti vjeru u hrvatski narod ?

Ne, imamo temelje.

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske proizlazi iz naroda, zajednički prolazimo uspone, padove, očekivanja i razočarenja. Pogotovo smo razočarani u „domoljubne“ stranke i osobe koje puno obećavaju, malo ili ništa nisu napravili. Izloženi ne učinkovitim zakonima, vrte nas u krug. Dali smo im državu koju su uništili.

Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske proizlazi iz naroda, oslobodilačkog Domovinskog rata te vjekovne borbe za samostalnu Hrvatsku državu. Naše članstvo, tijela stranke te rukovodstvo BDSH su provjereni dragovoljci, branitelji i domoljubi.

Naša platforma je „Savez sa narodom“, svaki pojedinac ima svoju ulogu i odgovornost, mjesto gdje će ostvariti osobna prava, gdje će se svakoj osobi osigurati i poštivati njegov rad, gdje će svaka osoba biti adekvatno nagrađena za svoj rad.

 

BDSH zadatak je biti uz naš narod vječno. 

Razočarani smo u političku nezrelost dosadašnjih političkih opcija, vidljiva u riječima gospodina Plenkovića gospodinu Milanoviću da je SDP-ova platforma “narodna koalicija” ukradena od HDZ-ovog EPP-a (Europske pučke/narodne stranke).

Razočaravajuće je da HDZ vidi sva svoja rješenja samo u EPP-u a SDP u nedefiniranim narodima interancionale.

Naša platforma “Saveza sa narodom”  definirana je 2015. godine, govori o narodu Hrvatske. Naša stranka Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske proizlazi i vuče svoje korijenje iz hrvatskog naroda. 

Naša nada i uzdanje uvijek je Hrvatski narod. Ne uzdamo se u  nekakve propale sisteme ili suluda obećanje Bruxella, nekih drugih sredina, saveza, unija, regiona. Pogotovo ne onih koji gledaju samo svoje interese.  Propale su razne imperije, od Turskog i Rimskog carstva, Austro-Ugarske do obećanih interancionala, propast će i oni.

Hrvatski narod će opstati, uvijek smo našli način kako preživjeti i opstati. BDSH nudi iskusne ljude koji su u Domovinskom ratu stali ispred svoga naroda, zaštitili, obranili i oslobodili ga, dokazali se u ratu, dokazat ćemo se i u miru. Nudimo cjelokupnom narodu savez i program sa ciljem zajedničkog izlaska iz ovog gliba kojeg su stvorili razno razni domaći prodavači praznih obećanja i magle te svjetski trabanti.

Naša platforma sa narodom je definirana 2015. godine, riječ je o narodu Hrvatske.

Naša Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske proizlazi i vuče svoje korijenje iz Hrvatskog naroda.

Za Hrvatsku Uvijek!

Darko Oreč- Australija

 

Predsjednica stranke

Zlata Bušić Velat

38 UVODNI TEKST ZA TEME KAMPANJE 1_Page_1

38 UVODNI TEKST ZA TEME KAMPANJE 1_Page_2

Poveznica na izvornik dokumenta::

38 UVODNI TEKST ZA TEME KAMPANJE 1

Visit Us On Facebook