Home » dnevna politika » Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske – prijedlog promjena sustava naplate PDV-a

Arhiva

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske – prijedlog promjena sustava naplate PDV-a

PDV, punim imenom porez na dodanu vrijednost suvremeni je oblik oporezivanja potrošnje.
U Hrvatskoj je sustav PDV-a uveden 1. siječnja 1998, trenutno u Republici iznosi 25 % na većinu proizvoda i usluga.
Porezom na dodanu vrijednost oporezuje se razlika između proizvodne/nabavne cijene te prodajne cijene proizvoda i usluga.
Krajnji iznos PDV-a na proizvode i usluge plaća krajnji kupac koji nije u sustavu PDV prilikom svakodnevne maloprodajne kupnje i potrošnje.
Najveća mana takvog oporezivanja je činjenica da tvrtke i pravne osobe prikupljaju porez u ime države, te dolazi do nenamjernih i namjernih zloupotreba.

Nenamjerna su uvjetovana poteškoćama u poslovanju, pogrešnim procjenama, neplaćanjem vjerovnika, itd.

Namjerna su uvjetovanja zloupotrebom sustava PDV-a u kojem tvrtke i pravne osobe prikupljaju porez u ime države.

Jedan od težih oblika je otvaranje „PDV fiktivnih“ tvrtki koje su najčešće otvorene na  „fiktivna” imena s ciljem izdavanja „fiktivnih” računa i krajnjim ciljem podizanja novaca i ne plaćanja PDV-a.

Poslovni subjekti na koji su izdani “fiktivni” računi umanjuju iznos obaveze PDV-a te poreza na dobit.

Činjenica je da zbog sustava naplate PDV-a, Ministarstvo financija, odnosno nadležna porezna uprava ne može brzo otkriti ovakve prevare.

Kasnim otkrivanjem najčešće se ne može naplatiti dug jer su računi u fiktivnim tvrtkama prije toga već ispražnjeni.

Jedno od mogućih rješenja za koji se zalaže Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske je naplata PDV-a kroz Financijsku agenciju (Fina) koje je vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga u vlasništvu države te posjeduje potrebne resurse.

Obaveza plaćanje PDV-a vršila bi se po naplaćenom, odnosno odbijanje PDV-a po plaćenom računu.
Iznos plaćanja proizvoda i usluga u platnom prometu između poslovnih subjekata koji se ne odnosi na iznos PDV-a vršio bi se kao do sada direktnim plaćanjem.
Iznos PDV uplaćivao bi se na posebne privremene račune svakog subjekta koji bi bili vođeni u Fini.
Na kraju obračunskog razdoblja, Fina bi za svakog obveznika obaveze iznosa PDV-a uplatila u državni proračun, ostatak pretplaćenih sredstava vratila/oslobodila poslovnom subjektu koji ih je pretplatio.

Ovakvim sustavom uveo bi se red u naplatu PDV-a, povećali prihodi uplaćeni u državni proračun te stvorili uvijeti za njegovo smanjenje.

 

Za Hrvatsku uvijek !

Savez sa hrvatskim narodom.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

 

Visit Us On Facebook