Home » BDSH » OSOBNA ISKAZNICA BDSH

Arhiva

OSOBNA ISKAZNICA BDSH

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske – BDSH

12079257_1659859084298697_5918617780818299086_n

 

 1. NAZIV POLITIČKE STRANKE: Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

 

 1. SKRAĆENICA NAZIVA POLITIČKE STRANKE: BDSH

 

 1. ENGLESKI PRIJEVOD NAZIVA POLITIČKE STRANKE: CROATIAN VETERANS PATRIOTIC PARTY

 

 1. ADRESA: HR-10000 ZAGREB, Ružmarinka 19

 

 1. TELEFON, TELEFAKS, E-MAIL, INTERNET ADRESA: Tel/faks 01 6271915,

       zlatavelat@gmail.com. Mobitel 0911201860

 

 1. DATUM I MJESTO OSNIVANJA: 21.06.2014. , Zagreb

 

 1. BROJ ČLANOVA: oko 9 000 

 

 1. KRATKI POVIJESNI I PROGRAMSKI PRIKAZ STRANKE (do ½ kartice teksta):

     BDSH-a je stranka naroda i kao takva temelji svoje djelovanje na univerzalnim vrijednostima, slobodi, demokraciji i domoljublju. BDSH-a želi oblikovati javni život u službi svih građana Republike Hrvatske. Stranka nastupa kao politička snaga u Republici Hrvatskoj i kao pripadnica političkog podneblja zapadnih demokracija, koje su nastale na vrijednostima i iskustvenim temeljima univerzalne kršćanske baštine uzajamnosti, solidarnosti, obazrivosti, slobode, pravičnosti, snošljivosti, uvažavanju posebnosti i pluralizma. BDSH-a uzima u obzir iskustva i interese širokih društvenih slojeva. BDSH-a  se oslanja na povijesna iskustva i tradicionalne vrijednosti te promiče ideju slobodnog društva pojedinaca kao i slobodnog i društveno odgovornog gospodarstva. BDSH-a štiti ponos i integritet svih Hrvatskih branitelja i domoljuba.

Pet agendi temelj su provedbene strategije programa stranke na kojima se zasniva političko djelovanje stranke u a cilju provedbe Programa stranke BDSH.

Agenda 1 Jasna definicija nacionalnih interesa RH

Agenda 2 Svim pojedincima koji su nepravedno stekli imovinu u pretvorbi i privatizaciji oduzeti i vratiti vlasniku Državi

Agenda 3.Tražiti povrat novca i sredstava koja su otuđena iz Države

Agenda 4.Smjena generacija u tijelima upravljanja prostor i šansu dajemo mladim stručnjacima i renomiranim iskustveno potvrđenim stručnjacima za pojedina područja.

Agenda 5. Sami ćemo u svojim redovima napraviti red kako bi zaustavili inflaciju vrijednosti Domovinskog rata

 

 1. USTROJSTVO STRANKE:

       – unutarnje: Sabor, Glavni odbor, Predsjedništvo, Nadzorni odbor,  Sud časti i Disciplinski tuźitelj.

 

      – teritorijalno: BDSH-a se sastoji od temeljnih ogranaka, općinskih, gradskih i županijskih organizacija,organizacije Grada Zagreba te organizacija u drugim zemljama.

 

 1. OSTALE ORGANIZACIJE U SKLOPU STRANKE(mladež,…):

Predsjedništvo BDSH-a je osnovalo regionalnu mrežu centara potpore BDSH-a. Regionalni centri potpore nemaju svojstvo pravne osobe i nisu ustrojstveni oblici BDSH te djeluju na osnovi ovlaštenja u skladu sa Statutom.

Regionalna mreža centara potpore BDSH-a ima naziv prema regiji sa sjedištima u centrima regije.

Regionalni centar potpore Istočna Hrvatska

Regionalni centar potpore Središnja Hrvatska i grad Zagreb

Regionalni centar potpore Zapadna Hrvatska

Regionalni centar potpore Dalmatinska Hrvatska

Svjetski centri potpore

Regionalna mreža centara potpore BDSH-a djeluje na regiji i inozemstvu.

Regionalna mreža centara potpore BDSH-a može ustanovljivati lokalne centre kao oblike svojega djelovanja.

Regionalnoj mreži centara potpore BDSH-a osigurava se zastupljenost u tijelima BDSH-a.

Predsjednici regionalnih mreža centara potpore BDSH-a po položaju ulaze u sastav vodstva organizacija BDSH-a iste razine.

Predsjedništvo stranke BDSH-a donosi Pravilnik o radu regionalne mreže centara potpore BDSH-a, koji mora biti usklađen s Statutom.

 

 1. ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA:

 

 

 1. ZASTUPNICI STRANKE U HRVATSKOM SABORU:

 

 

 1. FUNKCIJE U STRANCI:

Zlata Velat (predsjednica)

Branko Ćaćić (zamjenik predsjednice)

Darko Oreč (dopredsjednik)

Ivan Lozar (dopredsjednik) – u ostavci

Ivica Brletić  (dopredsjednik)

Damir Polanščak (dopredsjednik)

Ivan Kolenc (dopredsjednik)

Franjo Vučina (dopredsjednik)

Tatjana Maričić (predsjednica Nadzornog odbora)

Dajana Sokol Keranović (članica Nadzornog odbora)

Milan Kočnar (član Nadzornog odbora)

Mladen Kučar (član Nadzornog odbora)

Zdenko Minarik (član Nadzornog odbora)

Robert Crnjak (predsjednik Suda časti)

Ivan Lazar (član Suda časti)

Jozo Flegar (član Suda časti)

Marko Nikić  (član Suda časti)

Mile Bačarka (član Suda časti)

Željko Lukić (član Suda časti)

Marijana Bošnjak (članica Suda časti)

Ivan Prebeg (disciplinski tužitelj)

 

 1. IZDAVAŠTVO (statut, poslovnici o radu, programi rada,…):

Provedbena strategija Programa BDSH

 

 1. OSOBA ZA KONTAKTE: Branko Ćaćić

 

 1. UPITNIK POPUNIO: Zlata Velat, predsjednica stranke.

 

 

Mjesto i datum: Zagreb, 29.06.2016.

Visit Us On Facebook