Slajd2

Smisao utemeljenja BDSH

Braniteljsko domoljubna stranka utemeljuje se u novim okolnostima, koje su nastale ostvarenjem obiju temeljnih težnji našeg naroda: obnove hrvatske države i njezine potvrde u Domovinskom ratu te pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji kao slobodnoj zajednici europskih država i naroda.

Stranka se utemeljuje i u neobično teškim gospodarskim i društvenim prilikama, u kojima se našlo pučanstvo naše domovine. Stranka se utemeljuje za borbu protiv nacionalnog siromaštva, za oporavak gospodarstva, za dobru zaštitu pučanstva putem jačanja pravne države, za snažno promicanje prave demokracije te za jačanje uloge države u razvijanju proizvodnih snaga. Stranka se utemeljuje u uvjerenju da je glavnina sadašnjih političkih stranaka iznevjerila povjerenje i očekivanja građana pa će Hrvatskoj ponuditi izvornu i istinski narodnu politiku kao novu vrstu politike.

Za ostvarenje postavljenih svrha, koje su sukladne težnjama hrvatskog naroda Stranka se obraća narodu i svim građanima Hrvatske u nakani, da usmjeri snagu naroda u uspostavu pravog političkog života u državi, korjenitu promjenu načina na koji se vode javni poslovi, obnovu hrvatskog gospodarstva i nakupljanje domaćeg kapitala te u preporod hrvatske kulture i zaštitu nacionalnog identiteta.

Stranka će biti odana načelima narodne demokracije i njegovati vrijednosti ukupne kršćanske baštine uzajamnosti, solidarnosti, ljudske naklonosti, obazrivosti, slobode, pravičnosti i snošljivosti. Stranka će se nemilosrdno i neumorno boriti protiv političke korupcije, ukloniti nadzor posebnih interesa nad hrvatskom politikom, trajno jačati odgovornost Državnog odvjetništva i pretvoriti hrvatsku državu u sredstvo naroda.

Stranka će poticati i usmjeravati financijski sektor da svoj kapital ponovo veže uz rad, kako bi se razvitkom proizvodnih snaga omogućilo zapošljavanje domaćih ljudi te ograničila nezaposlenost i zaustavilo iseljavanje pučanstva. Stranka se zauzima za sustavne materijalne i moralne poticaje stvaranju obitelji i rađanju djece, kao i stvaranju gospodarskih uvjeta koji će olakšati osnivanje i rast obitelji.

U sustavu obrazovanja uzvisivat će se uloga obitelji kao temeljne životne zajednice, koja je oslonac pojedincu, koja mu usađuje temeljne životne vrijednosti te stvara živu želju za učenje i obrazovanje. Stranka se protivi zakonskom izjednačivanju drugih životnih zajednica s obitelji, koja počiva na rodnom zajedništvu muškarca i žene.
Stranka će snažnim gospodarskim i socijalnim mjerama zaustaviti smanjenje nataliteta te zdušno poticati njegov rast, kako bi prestao proces starenja hrvatskog pučanstva i kako bi se stvorila demografski održljiva zajednica. Stranka će svoje zbiljsko djelovanje oslanjati na vlastite snažne stručne odbore, koji će okupljati i sposobne iskusne stručne izvanstranačke ljude u domovini i tuđini.

Tako će se stvarati stranačke politika u svim područjima društvenog života: politici i geopolitici, međunarodnoj poslovnoj i tehnološkoj suradnji, gospodarstvu, nacionalnoj sigurnosti, odgoju i obrazovanju, kulturi, znanosti, športu, socijalnoj zaštiti, njegovanju ljudskih vrijednost Braniteljsko domoljubna stranka će utemeljiti i voditi zakladu Hrvatske oružane snage za čuvanje baštine Domovinskog rata, promicanje političke kulture, uključenje mladih ljudi u politički postupak te za proučavanje i njegovanje hrvatske političke misli.

Stranka će unutar sebe osnivati članske zajednice, u kojima će okupljati pripadnike posebnih društvenih skupina, koji će raspravljati o posebnim staleškim pitanjima, tragati za pravim rješenjima i predlagati ih Stranci.
Braniteljsko domoljubna stranka korjenito će preurediti obrazovni sustav, kako bi se hrvatsko društvo trajno obogaćivalo primjerenim općim, stručnim i političkim znanjem; povećala razina razumijevanja prirodnih i društvenih odnosa i procesa te povećala organizacijska sposobnost u narodu. Stranka će poticati i podupirati sve pozvane ustanove da pristupe pravom vrednovanju hrvatske povijesne političke, znanstvene i kulturne baštine te neumorno predstavljati tu baštinu i našim ljudima i drugim narodima.

Briga za starije članove zajednice temeljit će se na odgovornosti države prema njima, ali i na uvjerenju da su sadašnji stariji ljudi izgrađivali društvo i nosili teret njegova održanja i napretka. Hrvatska država vraćat će ljudski dug svojim starijim pripadnicima i dosljedno se brinuti za njihovu dobrobit te im omogućiti da se osjećaju kao vrijedni i zaslužni članovi društva.
Mlađi pripadnici društva nose snažan stvaralački potencijal i prirodno potiču novi pristup društvenim pitanjima. Stranka će se oslanjati na stvaralačku snagu mladeži, koja kao društvena skupina zahtijeva posebnu brigu, jer mladež potiče rast društva i oblikuje društvene promjene.

Braniteljsko domoljubna stranka predano će jačati zajedništvo među svim pripadnicima hrvatskog naroda, a Hrvati u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan narod uživat će posebnu brigu i potporu hrvatske države.
Članstvo Republike Hrvatske u EU jača našu nacionalnu koheziju. Stranka je otvorena Braniteljima i svim hrvatskim domoljubima. Usto će predano njegovati dijalog s političkim strankama i građanskim udrugama, kako bi se održavao nacionalni konsenzus u svim važnijim političkim i društvenim pitanjima u Hrvatskoj. Braniteljsko domoljubna stranka je hrvatska i europska stranka.
Smisao utemeljenja Braniteljsko domoljubne stranke usvojen je na osnivačkoj skupštini Braniteljsko domoljubne stranke u Zagrebu, 21.06.2014.godine.

 

Definiranja ciljeva stranke

 

Što smo učinili, zašto se usuđujemo?

 

 • Preuzeli odgovornost
 • Ratom obranili volju hrvatskog naroda
 • Stvorili Državu
 • Predali političkim opcijama na upravljanje našom Domovinom
 • Časno odslužili i završili posao do kraja
 • Dijelimo sudbinu hrvatskog naroda u političkim i gospodarskim previranjima
 • Ne možemo više šutjeti, nismo to činili ni 1991. godine

 

Što nasljeđujemo?

 

 • Nacionalno uništeno društvo bez definicije
 • Uništenu i pokradenu Domovinu
 • Urušene sve državne, političke, gospodarske i dr. resurse (Izazvane lobiranjem interesnih skupina i pojedinaca)
 • Braniteljsku populaciju koja je u državi sustavnomarginalizirana pritiskom neistinitim informacijama ujavnosti prikazani kao financijski teret, konfliktne inekooperativne osobe (luđaci)
 • Branitelje koje se koriste u poboljšanju političkih pozicija u vrijeme izbora. Zakonskom manipulacijom ušutkani do mjere straha zaosobnu sigurnost i sigurnost svoje obitelji.
 • Braniteljske udruge jedini oblik javnog iskazivanja interesa branitelja u pravilu ucijenjene financijskom ovisnošću održavnom proračunu, stoga nemaju prostora za javno zagovaranje interesa članstva, nego predsjednici pristaju na kompromis, te gube smisao i nemaju ulogu.

 

 

Što očekujemo i po čemu smo različiti od dosadašnje arene stranaka ?

 • Jasnom definicijom nacionalnih vrijednosti Države koju smo stvorili
 • Svim pojedincima koji su neopravdano stekli imanje, oduzeti i vratiti vlasniku,
 • Državi Tražiti povrat novca i sredstava koja su otuđena iz Države
 • Smjena generacija u tijelima upravljanja, prostor i šansu dajemo mladima

 

Sami ćemo u svojim redovima napraviti reda kako bi zaustavili inflaciju vrijednosti Domovinskog rata.
Sa našim narodom kao i 1991. godine dijeleći sudbinu zajedno, vratiti dostojanstvo čovjeka i materijalnu sigurnost

ZA HRVATSKU UVIJEK!

 

Visit Us On Facebook