Zbrinut ćemo narod, a ne sebe!
Hrvatska suverenost, nacionalni interesi i vanjska politika.

Hrvatska državnost seže od davne 810. godine od koje su Hrvati ostvarili veću ili manju državnu suverenost. Hrvatska opstojnost kroz povijest najčešće je bila uvjetovana društveno političkim događanjima, te teritorijalnim pretenzijama bližih i daljih susjeda.

Nakon gubitka dijela suverenosti 1102. godine sklapanjem personalne unije sa Ugarskom, Hrvatska je kroz razne unije opstala sve do 25.05.1991. kada Hrvatski sabor donosi Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike, proglašavajući Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom.
Republika Hrvatska prekida federativni odnos sa SFRJ. Predstoji agresija JNA i velikosrpskih četničkih hordi. Republika Hrvatska svoju samostalnost i suverenost uspijeva obraniti u Domovinskom ratu, a potom kroz nekoliko vojno redarstvenih akcija, mirnom reintegracijom Podunavlja i završnom akcijom Oluja 05.08.1995. u potpunosti osloboditi okupirani teritorij.

Kroz cijelo vrijeme duge povijesti hrvatska opstojnost, suverenost, te djelomična suverenost ovisile su prvenstveno o snazi zajedništva vladajućih i naroda.
Hrvatske vlasti u proteklih 25 godina samostalnosti najčešće nisu provodile volju naroda i nisu štitile nacionalne interese.

Djelomični gubitak suverenosti nakon uspostave neovisne Republike Hrvatske

Bez raspisanog referenduma o pristanku, Hrvatska gubi dio suvereniteta 9. srpnja 2008. postavši punopravna članica NATO saveza.
Promijenivši zakon o referendumu, 22.01.2013. na referendum izlazi 43,51 % birača od kojih 66,27% glasa za ulazak i 01.07.2013. Republika Hrvatska postaje punopravna članica EU, čime dodatno gubi dio suvereniteta. Do danas nije poznato što su sve razne Vlade potpisale u predpristupnom i pristupnom ugovoru sa EU.

Upravo takav kontinuitet nedosljednosti, bez jasno određenih nacionalnih interesa, doveo nas je do situacija da su dosadašnje razno obojane stranačke Vlade mijenjale nacionalne interese i prioritete od kojih poneke ne bi mogli svrstati u hrvatske nacionalne interese. Činjenica je da danas Republika Hrvatska nije u potpunosti suverena država.

BDSH smatra kako nam dosadašnje članstvo u EU nije donijelo očekivane rezultate

Dosadašnje članstvo u EU nije nam donijelo očekivane rezultate. Upravo suprotno! Sve dosadašnje Vlade bezpogovorno su provodile direktive koje nisu bile hrvatski nacionalni interes. Jedina izvrsnost im je bila u pronalaženju načina kako da ospore ili u korijenu sasijeku svaki daljnji pokušaj iskazivanja direktne volje naroda. Metodologije koje pri tome provode dovedene su do apsurda u graničnosti nejasnih zakonskih odredbi.

BDSH smatra kako je dosadašnji rad hrvatskih parlamentaraca u EU parlamentu nedostatan

Svi naši dosadašnji zastupnici u Eu parlamentu bili su nevidljivi, uklopljeni u sadašnju globalizaciju političke stranačke podjele unutar parlamenta, uz nekoliko manjih iznimaka oko manje bitnih tema. Sve u svemu nedostatno za ono što se od njih očekivalo..

BDSH smatra da bi svaka članica EU trebala u EU parlament birati jednaki broj zastupnika

Broj zastupnika u Europski parlament 2019. birat će se razmjerno broju stanovnika svake članice. Hrvatska bira 12 od ukupno 705 zastupnika. BDSH se zalaže da svaka članica EU bira isti broj zastupnika.

BDSH smatra kako hrvatska cjelokupna vanjska politika do sada nije imala dovoljno izvrsnosti

Jedan od bitnih segmenata ostvarenja nacionalnih interesa je određivanje vanjsko geopolitičkih interesa i ciljeva Republike Hrvatske.

Činjenica je da hrvatska vanjska politika u proteklih 25 godina nije imala dovoljno izvrsnosti.

Uz zastupnike i predstavnike u tijelima EU, jedan od važnijih segmenata vanjske politike je Ministarstvo vanjskih poslova. Preko Ministarstva vanjskih poslova selektiraju se informacije dobivene iz diplomatskih predstavništava, vrši analiza i procjena, aktivno osmišljava vanjskopolitička strategija, te koordiniraju vanjskopolitičke aktivnosti.

BDSH smatra kako je u tijeku tiha agresija na Republiku Hrvatsku

Sve češće zlonamjerne provokacije, neutemeljene optužbe, nastavak promicanja dobro nam znane demagogije i mitologije, a sve bez ikakvih naznaka spremnosti za raspravu o povijesnoj istini na osnovu novo dostupnih materijala i dokaza ( otuđena arhiva NDH i ona iz vremena poraća koju godinama skrivaju u svojem arhivu) i pokušaj mijenjanja istine o Domovinskom ratu koji dolazi od najviših dužnosnika institucija Republike Srbije, a sa ciljem destabilizacije Republike Hrvatske, više je nego jasno da je vrijeme za jednu široku platformu.

BDSH  kroz platformu „ Savez s narodom“ smatra da pod hitno treba pristupiti izradi središnje platforme hrvatskih nacionalnih interesa, sastavljene od skupa platformi iz različitih oblasti sa jasno utvrđenim ciljevima i rokovima provedbe.

Sve platforme morale bi biti
donesene konsenzusom u širokoj javnoj raspravi, te pravno obvezujuće za sve buduće Vlade Republike Hrvatske na dosljednosti provođenja zacrtanih ciljeva.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske smatra kako za uspješniju cjelokupnu vanjsku politiku kroz platforme treba učiniti sljedeće:

 • jasno odrediti vanjsko političke ciljeve
 • izvršiti reizbor diplomatskih predstavnika koji ne zastupaju nacionalne interese RH
 • posebnu pozornost posvetiti kontaktiranju i predstavljanju RH ostalim državama, međunarodnim partnerima, međunarodnim organizacijama i ostalim međunarodnim subjektima
 • aktivnije i sa jasnim ciljem uključiti se u rad institucija i tijela Europske unije
 • kroz institucije i tijela EU jasno pozicionirati Republiku Hrvatsku kao modernu i tradicionalnu državu što proizlazi iz njene bogate povijesti 
 • izbjegnuti gubitak nacionalnog identiteta kroz utapanje u sadašnje političke opcije u Europskom parlamentu
 • napustiti politiku „Regiona“ i “Balkanizacije”
 • unutar EU posvetiti više pozornosti suradnji sa zemljama Višegradske skupine, Njemačkom, Austrijom,  Italijom i Slovenijom
 • jasno se odrediti prema državama kandidatkinjama za članice EU u primjeni i provođenju EU standarda, pogotovo onih sa hrvatskom etničkom manjinom
 • unaprijediti odnose sa BiH u kojoj hrvatski narod čini jedan od tri konstruktivna naroda
 • unaprijediti odnose sa značajnim svjetskim državama Azije, Južne Amerike, Afrike, te Australijom koje sa Republikom Hrvatskom dijele zajednička geopolitička stajališta i interese
 • ostvariti veću suradnja sa hrvatskim iseljeništvom
 • posvetiti veću brigu za Hrvatski narod izvan RH
 • u svjetskim zbivanjima u kojima Republika Hrvatska nema strateške interese, zauzeti što neutralniji položaj

BDSH smatra kako Hrvatska mora zauzeti jasan stav oko ulaska susjednih država u EU, u kojima su Hrvati sastavni dio naroda ili značajna etnička manjina 

BDSH će se zalagati da Republika Hrvatska blokira pregovore Republike Srbije dok ista ne učini sljedeće:

 • ne riješi pitanje nestalih
 • ne prizna i ne ispriča se zbog agresije na Republiku Hrvatsku
 • potpiše priznanje i spremnost isplate ratne odštete po presudi međunarodnog suda u Hagu
 • omogući istovjetan zakonski reciprocitet hrvatskoj etničkoj manjini u Republici Srbiji kakav ima srpska etnička manjina u Republici Hrvatskoj
 • prestane se baviti unutarnjom političkom scenom i situacijom u Republici Hrvatskoj
 • prestane koristiti pripadnike srpske etničke manjine u Republici Hrvatskoj kao sredstvo instrumentalizacije svoje velikosrpske politike i ciljeva 
 • pokrene sudske postupke protiv sve češćeg govora mržnje prema hrvatskoj državi i hrvatskom narodu
 • vrati otuđenu hrvatsku kulturnu baštinu kao i arhiv NDH
 • prizna punu nadležnost na neospornom hrvatskom teritoriju

BDSH će se kroz dostupne mehanizme zahtijevati od Bosne i Hercegovine :

 • promjenu izbornog zakona u kojem će Hrvatski narod u BiH stvarno biti suveren i samostalno birati svoje predstavnike što mu je Ustavom zagarantirano
 • biranje jednakog broja zastupnika iz svakog naroda u Dom naroda BiH
 • reviziranje Daytonskog sporazuma i ustrojstvo BiH kao jedinstvene državne cjeline, sastavljene od županija (kantona)
 • ukidanje tzv. Republike srpske


BDSH će se kroz dostupne mehanizme zahtijevati od Crne Gore :

 • isplatu ratne odštete počinjene u agresiji na Republiku Hrvatsku
 • prizna punu nadležnost na neospornom hrvatskom teritoriju

Unutar EU Republika Hrvatska mora ostvariti bolju suradnju sa članicama EU. Posebnu pozornost treba posvetiti poboljšanju suradnje sa zemljama Višegradske skupine, Njemačkom, Austrijom, Italijom i Slovenijom.

Na globalnoj europskoj i svjetskoj pozornici u kojima Republika Hrvatska nema strateške interese, potrebno je zauzeti što neutralniji položaj.

Za Hrvatsku Uvijek !

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

Visit Us On Facebook