Često čujemo, hrvatski iseljenici ne plaćaju porez u Republici Hrvatskoj, treba im oduzeti pravo odlučivanja.

Prema statistici Hrvatske narodne banke (HNB) od 1993. do 09.04.2020. u Republiku Hrvatsku najviše je investirala Austrija, slijedi Nizozemska, Njemačka, Italija, Luxsenbur, Mađarska .

Službeni podaci eurostatistike kazuju nam kako su hrvatski iseljenici u 2018. godini svojoj rodbini, prijateljima i znancima u Republiku Hrvatsku poslali 1,74 milijarde eura. Obzirom kako je u prvih 6 mjeseci 2019. evidentirao 1,33 milijarde Eura, ukupan iznos za 2019. sigurno je veći od 2018. (trenutno još nisu dostupni podaci za cijelu 2019. godinu). Prema slobodnim procjena, iznosi koji pristižu u Hrvatsku a nisu evidentirani, od prilike jednaki su evidentiranima.

Uzmemo li u obzir i sredstva koja sami iseljenici troše u prilikom posjete Hrvatskoj, nije teško zaključiti kako su hrvatski iseljenici najveći investitori u Republiku Hrvatsku.

Prema podacima Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u Republiku Hrvatsku je od 1993. do 2019. investirano 31,8 milijarde Eura, na istoj stranici možete naći pogodnosti koje mogu dobiti strani investitori.

Ulaganja po djelatnostima:

 • 23% financijske usluge
 • 19% proizvodnja
 • 16% trgovina na veliko i malo
 • 11% nekretnine i građevina
 • 6% telekomunikacije
 • 4% turizam

Vidljivo je kako ulaganja nisu primarno proizvodno poticajna, što je Republici Hrvatskoj trenutno najpotrebnije, proizvodnja je na drugom, dok su financijske usluge, trgovina na veliko i malo na prvom, odnosno trećem mjestu.

Nije teško zaključiti kako su hrvatski iseljenici, od osamostaljenja do danas, investirali u Republiku Hrvatsku uvelike više, nego svi ostali zajedno. Unatoč tome, svim dosadašnjim vlastima, hrvatski iseljenici su isključivo služili kao bankomat (torbarenje), o pravima se malo vodilo brige, što više postupno su ukidana.

Procjena je kako u svijetu prebiva jednaki broj Hrvata kao i u Republici Hrvatskoj, kroz XI-u izbornu jedinicu imaju pravo na samo tri zastupnika. Biranje i ta tri zastupnika ograničeno im se malim brojem biračkih mjesta.

Nebrojeni su problemi koji se godinama ne rješavaju, od izdavanja hrvatskih dokumenata, duplog oporezivanja mirovina za one koji su se vratili u domovinu.

Kroz platformu Savez sa narodom želimo hrvatskim iseljenicima omogućiti pristup hrvatskim državnim institucijama, sudjelovanju u kreiranjima nacionalne strategije, zajedno sa Hrvatima u domovini raditi na dobrobit cijele hrvatske nacije.

Potpisnici platforme Savez sa narodom zalažu se za:

 • Osnivanje Ministarstva povratnika čime bi poticali hrvatske iseljenike na povratak.
 • Uvođenje jedinstvene stope poreza na iseljeničke mirovine.
 • Smanjivanje birokatskih propisa za izdavanje hrvatskih dokumenata
 • Izvršiti popis Hrvata u iseljeništvu
 • Povećati broj zastupnika hrvatskih iseljenika u Hrvatskom (državnom) saboru.
 • Naročitu pozornost posvetiti položaju konstitutivnoga hrvatskog naroda BiH
 • Blokirati pristup pridruženja Republike Srbije EU, dok ne osigura ista prava za hrvatsku etničku manjinu, koju ima srpska etnička manjina u Republici Hrvatskoj.
 • U svim dijelovima svijeta u kojima žive hrvatski iseljenici, Republika Hrvatska mora skrbiti oko hrvatskog indentiteta, kroz organizaciju škola na hrvatskom jeziku, te očuvanju hrvatske kulturne tradicije.
 • Izmjenom zakona o izborima, omogućiti elektronsko glasovanje.

Zahvaljujući političkoj oligarhiji, velikosrpskom jugo sluganstvu, Hrvati i dalje iseljavaju. Povijest nas uči kako demografski genocid i etnocid imaju nesagledive posljedice. Vrijeme je to promijeniti.

Potpisnici zajedničkog dokument političkih polazišta članica platforme “Savez sa narodom”

Za dom spremni !

Za Hrvatsku uvijek, istina i domovina, Bog i Hrvati !

Visit Us On Facebook