Pod okriljem plana Z4 i Memoranduma SANU II stvara se novo okruženje za provedbu novog plana koji bi mogli nazvati 4S, odnosno 4C (ćirilica). Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske smatra da je Republika Hrvatska dužna pripadnicima etničkih manjina osigurati ona prava koja se zasnivaju na isticanju i očuvanju njihovih etničkih kultura  i običaja, koja će sami financirati.

Već smo nekoliko puta spomenuli odrednice Memoranduma SANU II donešenog u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u kojem su određene najbitnije odrednice današnje srpske politike:

 • Umanjiti krivicu Republike Srbije i srpskih oružanih snaga za počinjene zločine i za izazivanje ratova u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Kosovu.
 • Izjednačiti krivicu svih strana u ratu (žrtve i agresora)
 • Mirnim putem ostvariti izgubljeno u ratu

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske (BDSH) u svojem nedavnom tekstu “Osvrt Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske na posjet predsjednika Republike Srbije gos. Aleksandra Vučića Republici Hrvatskoj”,

(link:http://bdshr.hr/osvrt-braniteljsko-domoljubne-stranke-hrvatske-na-posjet-republici-hrvatskoj-predsjednika-republike-srbije-gos-aleksandra-vucica/ ),

očitovala se o negativnim učincima posjeta srbijanskog predsjednika Republici Hrvatskoj, te o prešutnom sudjelovanju hrvatske vlasti u nastavku stogodišnje velikosrpske hegemonije.Predsjednica Republike Hrvatske gđa. Kolinda Grabar Kitarović i predsjednik Republike Srbije gos. Aleksandar Vučić sudjelovali su na Velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća ( u daljnjem tekstu SNV ) koja je donijela dokument pod nazivom “Izjava o pravima Srba u Hrvatskoj”

(link: https://snv.hr/obavijesti/izjava-o-pravima-srba-u-hrvatskoj).

Na prvi pogled “Izjava o pravima Srba u Hrvatskoj” slijed je stogodišnje velikosrpske pretenzije, demagogije i mitologije zasnovane na Memorandumu SANU II. Referirat ćemo se na samo nekoliko segmenata pošto ostali nisu ni vrijedni spomena jer su  klasična dobro poznata velikosrpska retorika i metodologija.

U “Izjava o pravima Srba u Hrvatskoj” najspornija je točka 12.

12. Institucije srpske zajednice, posebno Srpsko narodno vijeće i Zajedničko vijeće općina, moraju dobiti status manjinskih samouprava u skladu sa njihovim posebnim osnivačkim izvorištima – dokumentima s međunarodnim karakterom, Erdutskim sporazumom i Pismom namjera. Također, u što skorije vrijeme treba završiti povratak imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi i SPD “Privrednik”.

 • BDSH smatra da se u navedenoj točci traže manjinske samouprave za srpsku etničku manjinu, što je na samom pragu autonomije navedeno kroz plan Z4 iz 1994. godine. Po planu Z4 autonomna Srpska Krajina imala bi potpunu autonomiju bez međunarodnog subjektiviteta (autonomno zakonodavno tijelo, predsjednika, vladu i sudove). Imala bi policiju, ali ne i vojsku. Također bi postojao i Poseban ustavni sud. Krajina bi uživala potpunu autonomiju na područjima gospodarstva, socijalne politike, kulture, oporezivanja, turizma, energetike, zaštite okoliša, te bi imala vlastitu valutu .

( Memorandum SANU II, mirnim putem ostvariti izgubljeno u ratu )

6. Srbi su i sada nedovoljno zastupljeni u državnim i javnim službama. Stoga očekujemo i tražimo od Vlade i nadležnih institucija da zaustave taj trend i da u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim obvezama, počnu aktivno provoditi politiku zapošljavanja pripadnika srpske zajednice, ponovo donesu, ali ovaj put i provedu, akcijski plan o zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina.

7. Očekujemo dosljedno provođenje zajamčenih prava na jezik, pismo i obrazovanje pripadnika srpske zajednice u Hrvatskoj te nesmetanu, zakonski zajamčenu službenu upotrebu jezika i pisma, što uključuje nazive naselja, trgova, ulica i javnih institucija u skladu sa Ustavom i zakonom. Posebno i ovaj put ističemo urgentnost registracije manjinskih srpskih škola.

8. Medijske institucije srpske zajednice u Hrvatskoj trebaju biti unapređene u tri smjera. Prvo – Hrvatska radio-televizija trebala bi u sklopu svojih programa aktivno i pozitivno pratiti aktivnosti srpskih institucija i njihovih predstavnika te izvještavati o problemima Srba. Drugo – potrebno je osnovati redakciju manjinskog programa na HRT-u, koja će uključiti i njezinu srpsku komponentu. Treće – na osnovi višestruko iskazane potrebe neophodno je da srpske organizacije osnuju i vlastiti radijski servis, a da država to aktivno pomogne.

 • BDSH smatra da su kroz Kroz Kraljevinu SHS i Jugoslaviju, FNRJ i SFRJ u Hrvatskoj, obzirom na brojnost, pripadnici srpske etničke manjine bili prezastupljeni u tijelima institucija, pogotovo rukovodećim. Činjenica je da je dolaskom demokratskih promjena 90-ih na višestranačkim izborima, promjenom vlasti dio pripadnika srpske etničke manjine izgubio prezastupljene pozicije. Tada smo slušali pritužbe da nova demokratska vlast pripadnicima srpske etničke manjine prebrojava krvna zrnca. Jedan dio pripadnika srpske etničke manjine napustio je radna mjesta u institucijama hrvatske države, naročito policije i pridružio se oružanoj pobuni, zanemarivi dio dobio je otkaz zbog etničke pripadnosti, a najveći dio ostao je zaposlen na svojim radnim mjestima. Kroz mirnu reintegraciju Hrvatskog Podunavlja, dio aboliranih pobunjenih pripadnika srpske etničke skupine ostao je raditi u tijelima državne uprave, policiji, sudstvu, itd. Brojni su slučajevi u kojima žrtve prepoznaju počinitelje kriminalnih djela iz Domovinskog rata zaposlenih u državnim službama, prijavljuju slučajeve a institucije ne reagiraju.  U današnje vrijeme otvorene tržišne privrede u kojoj bi jedino mjerodavno trebalo biti kvalifikacija i sposobnost, SNV prebrojavanjem krvni zrnaca traži akcijski plan o “Zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina.
 • BDSH smatra da je nedopustivo zapošljavanje po etničkoj, stranačkoj, rasnoj ili bilo kakvoj drugoj osnovi. Jedino mjerilo moraju biti kvalifikacije i sposobnost. Uz iste kvalifikacije i sposobnosti prednost pri zapošljavanju moraju imati djeca hrvatskih branitelja, pogotovo poginulih.
 • BDSH je protiv osnivanja manjinskih škola, naročito protiv različitih nastavnih programa koji dovode do segregacije djece etničkih skupina.
 • BDSH zagovara obrazovanje etničkih manjina kroz dopunski program.
 • BDSH smatra da medijski prostor Republike Hrvatske mora biti zastupljen u korist svih njenih državljana.
 • BDSH se protivi državnom financiranju bilo kakvih etničkih manjinskih medija i daje mogućnost da takve servise otvaraju privatni investitori, uz odobrenje i nadzor nadležnih državnih službi, prema usvojenim pozitivnim zakonima Republike Hrvatske.

Uklanjanje ćiriličnog natpisa sa pošte u Jurišićevoj ulici (Zagreb) 1941. godine.

9. Obnova kulturne baštine, kako crkvene tako i svjetovne, posebno one koja podsjeća na prisilnu asimilaciju, protjerivanja i masovna istrebljenja počinjena prema Srbima u NDH i njihova uloga u antifašističkoj borbi naroda Hrvatske, treba biti nastavljena i ubrzana. Osim uloge države potrebno je pojačati ulogu Evropske unije u financiranju obnove spomenika poput Petrove gore ili Jadovnog.

 • BDSH smatra da SNS traži obnavljanje spomenika velikosrpskih terorističkih zločina, mjesta stradanja hrvatskog naroda, te nastavak financiranja upitnih i neistraženih mjesta navodnih stradanja pripadnika srpske etničke manjine u Drugom svjetskom ratu. SNV se smatra “Čuvarem antifašizma” u Republici Hrvatskoj te smatraju da im za to trebaju biti dodijeljena veća sredstva kao i za nepostojeću tzv. Srpsku pravoslavnu crkvu.

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa donesen je 20.12.2012. godine iako pravno Srpska pravoslavna crkva ne postoji ni u Srbiji. Pravni subjekti pravoslavnih crkvi su mitropolije i eparhije.

11. Početkom devedesetih započeto je, a tokom godina sistemski provedeno isključivanje i zanemarivanje Srba u nacionalnom buđenju, nacionalnom jedinstvu i ukupnoj nacionalnoj emancipaciji Hrvatske. To treba biti promijenjeno jer bez Srba moderna historija Hrvatske nije ni potpuna ni istinita. Pravo na svoju historiju, kao dijelu nacionalne historije Hrvatske, Srbima treba biti vraćeno te biti vidljivo u obrazovanju, medijima, politici sjećanja i muzejima.

 • BDSH smatra da je istina kako moderna povijest Hrvatske nije potpuna ni istinita bez hrvatskih branitelja, Državljana Republike Hrvatske iz redova srpske etničke manjine koji su sudjelovali u obrani svoje domovine Republike Hrvatske, koji nisu sudjelovali u agresiji i razaranju, dijelili sudbinu sa hrvatskim narodom i ostalim pripadnicima etničkih manjina u Domovinskom ratu a koji su potpuno marginalizirani od strane SNV, također i onih koji su kroz povijest stvarali vrijednosti kroz hrvatski društveni, politički i kulturni aspekt, te sve ostale aspekte, gradeći zajednički život.    
Spomen dom Ovčara, Vrtlog dubine, u koji nepovratno odlaze imena žrtava
 • BDSH smatra da je početkom 90-ih započela teroristička oružana pobuna kroz velikosrpske četničke postrojbe od velikog broja pripadnika srpske etničke manjine iz Republike Hrvatske, potpomognute Jugoslavenskom narodnom armijom te agresijom iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. U agresiji su izvršena brojna stradanja, zločini i velika razaranja za koje se nitko od sudionika agresije nije ispričao ni pokajao ( dobar dio  aboliranih sudjelovao je na Velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća). Pripadnici srpske etničke manjine u Republici Hrvatskoj nemaju  pravo na “Svoju historiju”, već je to zajednička hrvatska povijest, koju pripadnici srpske etničke manjine (oni koji još nisu), moraju priznati i usvojiti, kako bi se involvirali u zajedničko društvo.

Primjer metodologije stogodišnje velikosrpske pretenzije, demagoške retorike na temeljima velikosrpskih mitova o Hrvatima kao genocidnim i Srbima kao žrtvi. "Borimo se za srpsku zemlju".
( Memorandum SANU II, izjednačiti krivicu svih strana u ratu (žrtve i agresora), umanjiti krivicu Republike Srbije i srpskih oružanih snaga za počinjene zločine i za izazivanje ratova u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Kosovu ).

 

"Sistemski provedeno, isključivanje i zanemarivanje Srba ?"

 

https://youtu.be/LX4qEgrxoiA

Poštovana srpska etnička manjino u Republici Hrvatskoj, zašto i nadalje birate one koji su Vas 90-ih lažima uvukli u rat protiv vlastite domovine, natjerali u zbjeg i u koloni bježeći gazili tenkovima. Nisu se ispričali prema nepotrebnim žrtvama, prije svega vlastitog naroda te svima ostalima. Zašto im i dalje vjerujete, obzirom da se većina njih nisu odmakli od ideja 90-ih? Zašto ne birate one koji su Vam sačuvali obraz, hrvatske vojnike srpske etničke manjine i one koji su odbili sudjelovati u agresiji, razaranju, ubijanjima i silovanju Lijepe naše?

13. Na kraju, za SNV i sve druge organizacije Srba u Hrvatskoj, od ogromne su važnosti trajno unapređenje odnosa između Hrvatske i Srbije, te evropska integracija zemalja prostora bivše Jugoslavije, posebno Republike Srbije kao pretpostavke stabilnosti i napretka.

 • BDSH smatra da se pod okriljem plana Z4 i Memoranduma SANU II stvara novo okruženje za provedbu novog plana koji bi mogli nazvati 4S odnosno 4C (ćirilica)
( Memorandum SANU II,  mirnim putem ostvariti izgubljeno u ratu )


Srpska zastava iz 1838 godine uspostavljena dogovorom Ruske carevine i Osmanskog carstva

Do kada će Hrvatska šutjeti?

Dok budemo imali domaćih izdajica, dotle ćemo imati tuđinskih gospodara.

Ante Starčević

U  “Izjava o pravima Srba u Hrvatskoj” spominju se dokumenti s međunarodnim karakterom (Erdutski sporazum i Pismo namjere). Obzirom da Erdutski sporazum kao ni sadržaj Pisma namjere nikada u cijelosti nije javno objavljen, hrvatskom narodu nije poznato što je sve obećano i potpisano od strane dosadašnjih hrvatskih vlasti. Do kada će hrvatske vlasti u ime hrvatskog naroda potpisivati dokumente kojima aboliranim oružanim teroristima garantiraju mjesta u državnoj upravi, mjesta dožupana, zamjenika gradonačelnika, državnih tajnika, te u lokalnim funkcijama na teret hrvatskih poreznih obveznika ?

Obzirom da su Odlukom Predsjednika Republike od 24. 5. 2001. Milorad Pupovac i tadašnji predsjednik SNV Milan Đukić dobili visoko odlikovanje Republike Hrvatske, Red hrvatskog pletera 

Red hrvatskog pletera je odlikovanje Republike Hrvatske ustanovljeno 10. ožujka 1995. godine, dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana.

a dragovoljna, neznana i maloljetna hrvatska mladost koja je ginula da bi se Hrvatska obranila i oslobodila, danas živi bez zahvale ordena i bez najosnovnijih prava. O visokim ordenima hrvatske države ni ne razmišljaju.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske predlaže da se svim poginulim hrvatskim braniteljima, dragovoljnim braniteljima, pogotovo maloljetnim, dodjeli čin Hrvatske vojske prema ustrojbenom mjestu u Domovinskom ratu i uruči novo ustanovljen visoki orden Velered Hrvatski Vitez”.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske traži od hrvatskih vlasti da prekinu omalovažavati stradanje i patnju stradalnika u Domovinskom ratu dodjeljivajući visoka državna odlikovanja i činove osobama koje to nisu zaslužile.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske poziva aktualnu hrvatsku vlast da onima koji nisu dobili visoka odlikovanja a imaju zasluge za međunarodno promicanju istine o Domovinskom ratu, koji su utjecali na međunarodno priznanje samostalnosti Republike Hrvatske, te su radili ili rade na međunarodnom ugledu Republike Hrvatske, dodijeli visoko odlikovanje Republike Hrvatske.

 

Za Hrvatsku uvijek !

Savez sa hrvatskim narodom.

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

 

 

 

 

Visit Us On Facebook