Home » prijevremeni parlamentarni izbori 11.09.2016.

Category Archives: prijevremeni parlamentarni izbori 11.09.2016.

Arhiva

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske – BDSH Platforma “Savez sa narodom”

DOKUMENT POLITIČKIH POLAZIŠTA BDSH
KOJE NUDIMO KAO OBLIK POLITIČKE SURADNJE NA PLATFORMI “ SAVEZ SA NARODOM “

 

savez s narodom 1

 • BDSH polazište i uporište je Domovinski rat te vrijednosti stvaranja Republike Hrvatske
 • Praćenje tranzicijskog procesa u cilju demokratizacije Republike Hrvatske.
 • Izraditi strategiju razvoja RH
 • Zaustaviti marginalizaciju svih negativnih elemenata i procesa u Hrvatskoj (privatizacija, zločini i izdaje) te na margini političkog fokusa legalnim aparatima rješavati.
 • U političkom fokusu predlažemo ekonomsku politiku kao jedini mogući proces u razvoju Republike Hrvatske.
 • Podržavamo pravo na slobodu mišljenja, pravo na izražavanja mišljenja osobnog druženja, udruživanja i slobode na vjeru. To su temeljna prava svakog čovjeka, Vlada RH te vrijednosti mora njegovati a ne regulirati.
 • Multikulturalizam postaviti u realne okvire prema modelu zemalja u kojima je zaživio taj oblik života u zajednici (manjine ne mogu imati svoje predstavnike u Hrvatskom saboru i sl.), već imenovati ministra koji će biti odgovoran za etničke manjine, tako da kroz Ministarstvo multikulture sve etničko kulturne zajednice imaju udio i mogućnost suradnje za rješavanje njihovih potreba te zaštitu preko ministra za multikulturalna pitanja u Vladi RH.
 • Kulturne zajednice osnivale bi svoje dobrovoljne zajednice kroz koje bi birale svoje delegate u zajednički forum. Zadatak foruma je informirati i lobirati prema projektima ministra za multikulturna pitanja. Etniničke zajednice financiraju se isključivo vlastitim sredstvima svake pojedine etničke zajednice, nikako iz državnog proračuna čime se osigurava sprječavanje zloupotrebe i isključivanje osobnih interesa materijalnog karaktera te realno prikazivanje potreba pojedinih zajednica.
 • Forum zajednica se financira iz etničkih zajednica..
 • Kulturni identitet a ne nacionalni (izbjeglice koje Hrvatska mora prihvatiti)

Ne podržavamo :

 • Pristrano revidiranje prošlosti samostalne Republike Hrvatske
 • Ulazak u procese koji negiraju povijesnu činjenicu stvaranja Republike Hrvatske.
 • Oživljavanje i poticanje uključivanja u političke zajednice bivše Jugoslavije što ne isključuje ekonomsku suradnju prema pravilima Republike Hrvatske i asocijacije čija smo članica.
 • Postratne procese u „regiji bivše Jugoslavije“ ne smijemo pojednostavljivati na način izostavljanja istine o ulozi svih aktera u raspadu Jugoslavije.
 • Prisiljavanje razdora društva u tabore i skupine već zastupamo asimilaciju i pravo na udruživanje i jednakost koje je garantirano u svakoj demokraciji. Time ćemo ojačati društvo i naciju, uspostaviti koheziju društva i ravnopravnosti svih hrvatskih državljana.

Za Hrvatsku uvijek !

Vratit ćemo ono što ste već zaradili

Zbrinut ćemo narod a ne sebe

11150495_1615727268711879_5946651881529539712_n

U tekstu: „Što nam se dogodilo u procesu tranzicije“ objasnili smo stanje hrvatskog gospodarstva prije, za i neposredno nakon Domovinskog rata.

Nakon Domovinskog rata nastavlja se sa procesima privatizacije, najčešće nepokrivene zakonima koji bi štitili radnike u uvjetima neoliberalnog kapitalizma. Radništvu se smanju prava, ne poštuju se potpisani Ugovori, sudski procesi su dugotrajni i skupi. Novo nastali tajkuni najčešće opstruiraju proizvodnju u tvornicama sa ciljem gašenja i sticanja velike dobiti prodajom zemljišta, najčešće trgovačkim centrima. Radnici ostaju bez posla, pogoduje se uvozničkom lobiju, nestaje srednji sloj.

Ostaci političke elite prošlog sistema dobro organizirani i povezani zbrinjavaju svoje nasljednike na dobro plaćenim  mjestima.  Kroz državni proračun saniraju se banke a nakon toga se ispod tržišnih vrijednosti „navodno“ prodaju stranim bankama najčešće u režiji političara koji su svoj politički utjecaj i doprinos naplatili rukovodećom funkcijom u velikim gospodarskim i bankovnim subjektima. Zanimljivo sličan postupak privatizacije proveden je na cijelom prostoru bivše države.


preuzmi

Fotografija: prikaz tvrtki koje su pretežno privatizirane u tijeku rata u bivšoj državi te su ubrzo prestale s poslovanjem

 

Ovih dana imali smo priliku saznati iz medija kako bivši dužnosnik HDZ-a koji je preuzeo poznatu hrvatsku banku ima štednju preko 10 mil €.

Promjenom sustava 90-ih zajedničko društveno vlasništvo promijenjeno je u državno te su vladajuće garniture raspolagale i mimo volje naše volje prodavale naše vlasništvo.

Braniteljsko domoljubna stranka zalaže se za gospodarsku lustraciju, svaka novčana transakcija ostavlja neizbrisiv trag na taj način vrlo je lako slijediti put novca.

BDSH predlaže da se državno vlasništvo preimenuju u društveno vlasništvo ( zajedničko )u kojem bi prema donjoj tablici svaka upravna cjelina bila vlasnik sa određenim postotkom.

Također predlažemo da se u postupku prodaje društvenog vlasništva (zajedničkog) koja nisu u funkciji, od nacionalne i strateške važnosti te ne postoji zajednički interes u revitalizaciji i obnovi , prodaja izvrši u suradnji sa  javno-privatnim partnerima prema postotku prikazanom u tablici.

Na taj način osigurali bi sredstva za ravnomjerni razvoj svake upravne cjeline.

STRUKTURA POSTOTAK (%) POSTOTAK (%)
  Društveno-državno vlasništvo Društveno-državno vlasništvo s javno-privatnim partnerima
1. Ured predsjednika RH 2,00% 1,00%
2. Republika Hrvatska 13,00% 4,00%
3. Regija 13,00% 4,00%
4. Županija 13,00% 4,00%
5. Grad 13,00% 4,00%
6. Općina 13,00% 4,00%
7. Mjesni odbor 13,00% 4,00%
6. Općina 13,00% 4,00%
7. Mjesni odbor 13,00% 4,00%
8. Fond branitelja i stradalnika Domovinskog rata 20,00% 6,00%
9. Ostalo: Javno-privatni partneri 69,00%
10. UKUPNO 100,00% 100,00%

 

Za Hrvatsku uvijek !

Zbrinut ćemo narod a ne sebe, hrvatska suverenost i nacionalni interesi

Hrvatska suverenost, nacionalni interesi te vanjska politika

Hrvatska državnost seže od davne 810. godine od koje su Hrvati ostvarivali veću ili manju državnu suverenost. Hrvatska opstojnost kroz povijest najčešće je bila uvjetovana društveno političkim događajima te teritorijalnim pretenzijama bližih i daljih susjeda.

Nakon gubitka državnosti 1102. godine, Hrvatska je kroz razne unije opstala sve do 25.05.1991. kada Hrvatski sabor donosi Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike, proglašavajući Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom.
Republika Hrvatska prekida federativni odnos sa SFRJ. Predstoji agresija JNA te velikosrpskih četničkih hordi. Republika Hrvatska svoju samostalnost i suverenost uspijeva obraniti u Domovinskom ratu, te kroz nekoliko vojno redarstvenih akcija, mirnom reintegracijom Podunavlja i završnom akcijom Oluja 05.08.1995., u potpunosti osloboditi okupirani teritorij.

Kroz cijelo vrijeme duge povijesti hrvatska opstojnost, suverenost, te djelomična suverenost ovisila je prvenstveno o snazi zajedništva vladajućih i naroda.
Hrvatske vlasti u proteklih 25 godina samostalnosti najčešće nisu provodile volju naroda, nisu štitile nacionalne interese.

Bez raspisanog referenduma o pristanku, Hrvatska gubi dio suvereniteta 9. srpnja 2008. postavši punopravni član NATO-a.
Promjenivši zakon o referendumu, 22.01.2013. na referendum izlazi 43,51 % birača od kojih 66,27% glasa za ulazak i 01.07.2013. Republika Hrvatska postaje punopravni član EU te dodatno gubi dio suvereniteta.
Do danas nije poznato što su sve razne Vlade potpisale u pred pristupnom i pristupnom ugovoru sa EU.

Upravo takav kontinuitet nedosljednosti bez jasno određenih nacionalnih interesa, doveo nas je do situacija da su dosadašnje razno obojane stranačke Vlade mijenjale nacionalne interese i prioritete od kojih poneke ne bi mogli svrstati u hrvatske nacionalne interese, te činjenice da danas Republika Hrvatska nije u potpunosti suverena država.

BDSH  kroz platformu „ Saveza sa narodom“ smatra da pod hitno treba pristupiti izradi središnje platforme hrvatskih nacionalnih interesa, sastavljene od skupa platformi iz različitih oblasti sa jasno utvrđenim ciljevima te rokovima provedbe.

savez s narodom 2

Sve platforme morale bi biti donesene koncenzusom u širokoj javnoj raspravi te pravno obvezujuće za sve buduće Vlade Republike Hrvatske na dosljednost provođenja zacrtanih ciljeva.  

 

Hrvatska vanjska politika

Jedan od bitnih segmenata ostvarenja nacionalnih interesa je određivanje vanjsko geopolitičkih interesa i ciljeva Republike Hrvatske

Činjenica je da hrvatska vanjska politika u proteklih 25 godina nije imala dovoljno izvrsnosti.

Jedan od važnijih segmenta vanjske politike je Ministarstvo vanjskih poslova. Preko Ministarstva vanjskih poslova selektiraju se informacije dobijene iz diplomatskih predstavništva, vrši analiza i procjena, aktivno osmišljava vanjskopolitička strategija te koordiniraju vanjskopolitičke aktivnosti.
Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske smatra da bi za uspješniju vanjsku politiku trebalo:

 • jasno odrediti vanjsko političke ciljeve
 • izvršiti reizbor diplomatskih predstavnika koji ne zastupaju nacionalne interese RH
 • posebnu pozornost posvetiti kontaktiranju i predstavljanju RH ostalim državama, međunarodnim   partnerima, međunarodnim organizacijama te ostalim međunarodnim subjektima.
 • napustiti politiku „Regiona“ te “Balkanizacije”
 • unutar EU posvetiti više pozornosti suradnje za zemljama Višegradske skupine, Njemačkom Austrijom,  Italijom i Slovenijom
 • jasno se odrediti prema državama kandidatima za članice EU u primjeni i provođenju EU standarda, pogotovo onih sa hrvatskom etničkom manjinom.
 • unaprijediti odnos sa BiH u kojoj hrvatski narod čini jedan od tri konstruktivna naroda
 • unaprijediti odnose sa značajnim svjetskim državama Azije, Južne Amerike i Afrike te Australijom koje sa Republikom Hrvatskom dijele zajednička geopolitička stajališta i interese.
 • ostvariti veću suradnja sa hrvatskim iseljeništvom
 • posvetiti veću briga za Hrvatski narod izvan RH
 • u svjetskim zbivanjima u kojima Republika Hrvatska nema strateške interese zauzeti što neutralniji položaj

BDSH daje podršku susjednim državama u što bržem pristupanju u punopravno članstvo EU. Pri tome se ne smiju dovesti u pitanje nacionalni, geopolitički interesi te teritorijalna cjelovitost R. Hrvatske.
Posebna brigu treba posvetiti za konstruktivni hrvatski narod u BiH, te hrvatsku etničku manjinu u R. Srbiji i R. Crnoj Gori. Inzistirati na usvajanje, primjenu i provođenje standarda EU, blokadu pregovora bez obzira na pritiske u slučaju kršenja bilo koje odredbe od članica kandidata.

Unutar EU R. Hrvatska mora ostvariti bolju suradnju sa članicama EU, posebnu pozornost posvetiti poboljšanju suradnje za zemljama Višegradske skupine, Njemačkom, Austrijom, Italijom i Slovenijom.

Na globalnoj europskoj i svjetskoj pozornici u kojima R. Hrvatska nema strateške interese potrebno je zauzeti što neutralni položaj.

 

13887075_10205814509355866_7222074456505982748_n

BDSH u potpunosti odbacuje “balkanizaciju” Hrvatske prikazanoj na gornjoj fotografiji.

Za Hrvatsku uvijek !

Braniti Domovinu srcem Hrvatskim – Hrvatski vojnik pravednik

 

11181563_1597828057168467_190847424545735914_nANZAC DAY-a je australski dan sjećanja i proslava svih vojnih postrojba od Prvog svjetskog rata do danas s područja Australije i Novog Zelanda. Svake godine organizira se mimohod veterana te veterana australskih saveznika.

U organizaciji Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske, SCP AUSTRALIJA dopredsjednika BDSH gos. Darka Oreča, hrvatski branitelji su po prvi puta u Sydneyu 25. travnja sudjelovali u obilježavanju ANZAC DAY-a.

images-cms-image-000013823

Prema protokolu koji uređuje slaganje kolone prema abecednom redu hrvatski vod bio je na začelju. Uslijedila je reakcija srbo-četničkog voda a i sudionika publike koja je pratila događaj, te su agresivno reagirali i žurno se okupljali oko hrvatskog voda s vidno nezadovoljnim povicima i uvredama na što je reagiralo osiguranje voditelja manifestacije na kraju policije. Važno je naglasiti da je naš vod časno odolijevao primitivnom ponašanju oko 140 osoba koje su ih okružile u vrlo kratkom roku.

images-cms-image-000014165

 

Poštujući protokol i uvažavajući procjene službenih osoba australskih aktera Hrvatski vod odradio je svoj dio protokola i završio u miru i dostojanstvu planirani dio protokola.

cede-660x413

Nije jasno zašto u proteklih 25 godina vladajuće strukture demokratske Hrvatske, diplomatsko predstavništvo u Australiji, braniteljske udruge ili neke druge institucije nisu organizirale mimohod hrvatskih branitelja, ovim sudjelovanjem u mimohodu hrvatski vojnici tog vremena dobili su status pravednika.

Predstavnici Braniteljsko domoljubne stranke hrvatske sudjelovali su na misi zadušnici u zagrebačkoj katedrali u povodu

  photo_367_5540aacbcd6f2-1photo_370_5540aacbf2409

photo_364_5540aacbc7a96photo_365_5540aacbc9e38

 

 

 

 

 

 

Kada sa vragom tikve sadiš o glavu ti se razbijaju !

Nacija, narod, etničke manjine i njihove kulturne autonomije

Godinama sulude politike temeljene na AVNOJ-u, “antifašizmu” i izričitom jugoslavenstvu, usvojeni su mnogi zakoni koji Hrvatsku dovode u kompletni krah i libanonizaciju.
Neoliberalizam, internacionalizam i Rimska propala načela uvedeni su u Hrvatski zakon i Ustav koji štete i razdvajaju, a na kraju će srušiti Hrvatsku ukoliko se ne probudimo.

“Naši” vrli vlastodršci besprekidno uvažavaju zakone koji vode do internacionalizma i multinacionalne države kao što se dogodilo u starom Rimu, Libanonu i drugim propalim državama.
Nedavno smo mogli čuti od strane HDZ-a kako podržavaju i proglašavaju “prvog poginulog Bošnjaka” u Domovinskom oslobodilačkom ratu. U to vrijeme riječ Bošnjak nije ni postojala. Sutra ćemo imati i prvog poginulog Srbina, Mađara, Čeha, Slovaka, Jugoslavena, Talijana, Roma itd.
Prema govoru gđe Kolinde Grabar Kitarović o njezinom obilježavanju 100 godišnjice Islama u Hrvatskoj, možemo očekivati i arapsku nacionalnu manjinu u Saboru za nekoliko godina. Nadalje, razne posjete i obilježavanja raznih srpskih pisaca i književnika, te davanje važnosti tim događajima mimo onoga što bi trebale biti u sklopu etničke manjinske autonomije, dovodi do zaključka da se hrvatska kultura ruši a povijest blati i zabranjuje.
U Hrvatskoj nije problem u multikulturnosti i multietničnosti, već je problem multinacionalnost.
U jednoj državi nacionalnost pripada samo jednom narodu,  zove se Nacija – Država.
Danas je riječ o bošnjačkom narodu koji želi biti Nacionalna manjina sa svojom zastavom, himnom i garantiranim mjestom u Hrvatskom saboru kao da Hrvatska nije država, već  multinacionalna skupina država u jednom. Uz takvu formulaciju Hrvatska kao jedinstvena država neće opstati. Stoga su vladajuće garniture u tu svrhu promijenile naziv Hrvatski državni sabor u Hrvatski sabor. Same riječi Hrvatski sabor ništa nam ne govore. Postoje razni sabori, npr. Hrvatski sabor uzgajivača konja Posavca. Hrvatski Državni Sabor nema nikakve veze sa NDH već je to negiranje Hrvatske Državnosti.

Gospodin Mirsad Srebreniković (SDA) iznosi kako su Bošnjaci druga etnička manjina u Hrvatskoj. Pri tome navodi da njegova stranka NEMA dovoljno potpore kako bi imali  zastupnika u Hrvatskom saboru. Uz zagarantiranog zastupnika, gos. Mirsad traži državu u državi sa svojom posebnom himnom i zastavom.

Vrijeme je da se Hrvatska probudi iz dugog zimskog sna, postane Država jedne Nacije, Hrvata, odnosno Država Hrvatska u kojoj etničke manjine i ostali imaju sva prava na multikulturu i etničnost kao u uređenim demokratskim državama, nikako na Nacionalnost.

Stranke u Hrvatskoj moraju biti Hrvatske stranke. Žitelji Hrvatske imaju pravo kandidirati se, birati i biti birani. Moramo zaustaviti dosadašnji igrokaz u kojem nitko nije ništa a svi su sve.
Hrvatska mora uvesti Ministarstvo za pitanja etničkih manjina. Ministar postavljen od Vlade koji bi zastupao SVE etničke i kulturne manjine ( djelomično takav ustroj imamo u Ministarstvu kulture ). Time  više ne bi bilo potrebe za nacionalne odnosno nacionalističke stranke.
Bošnjačke, Srpske ili bilo koje druge stranke dokazale su da ne zastupaju interes svojih kulturnih i etničkih manjina već da zastupaju strane interese drugih država, kroz koje traže prostor stvaranje satelitskih država unutar Hrvatske. To nije demokracija u kojoj vlada narod, već je to iredentizam u kojem se dijelove Hrvatske proglašava državama u državi.

Nacionalne manjine ili većinske Nacije su ista stvar – borba za svoju vlastitu zasebnu državu te zaokruženi teritorij. Takvo isto nastojanje ne dopušta se Hrvatima već svaka pojava zdrave Hrvatske državotvornosti etiketira se kao šovinizam.

Kroz suludi koncept o multinacijama moramo se prisjetiti BiH. Iako su Hrvati dali ogroman doprinos u borbi za samostalnu BiH, nisu dobili zasluženo. Hrvatski narod u BiH nije Nacionalno priznat. “Naši” se vrli vlastodršci ne zalažu dovoljno za Nacionalni puk u BiH. Iako su Hrvati u BiH autohtoni narod, traži se da Hrvati budu samo priznati kao narod, što znači ne kao autohtona nacija, već samo etničko i kulturno priznata manjina.
Stvar je ista kada je riječ o vjerama. U Hrvatskoj postoji Makedonska pravoslavna crkva (MPC), Crnogorska pravoslavna crkva (CPC) i Srpska pravoslavna crkva (SPC). Pravoslavcima Hrvatima iako je priznata u Europi, u Hrvatskoj se ne dozvoljava registracija Hrvatske pravoslavne crkve (HPC). HPC se odmah napada kao NDH-zija, šovinizam i fašizam.
Formula koju gospodin Mirsad Srebreniković nudi Hrvatskoj značila bi da Hrvati u BiH trebaju imati najmanje 50% BiH a kada je riječ o Srbiji onda bi Hrvati trebali vladati Srbijom jer da nije bilo Hrvata i da nismo porazili Jugo armiju i četničke horde sigurno ne bi došlo do države Srbije.
Po takvoj formuli Hrvatska bi trebala imati 30% Slovenije, cjelovitu Hrvatsku, 50% BiH i cjelovitu Srbiju jer Hrvatski branitelj je ostvario sve to i na kraju eliminirao velikosrpsku agresiju a time i okončao rat.

 

karta

Fotografija: prikaz područja koja su oslobodili Hrvati po ključu Mirsada Srebrenikovića

 

Hrvatska se pod hitno mora probuditi i srediti političko stanje kako bi došlo do stabilnosti države, jedinstvene države Hrvatske… Hrvatski Dragovoljci, Branitelji i Domoljubi su oslobodili Hrvatsku, svi smo bili pod jednim stijegom, Hrvatskim stijegom. Vrijeme je da Branitelji i Domoljubi ponovo uzmu svoju sudbinu u svoje ruke.  Kažite DOSTA. DOSTA vladajućoj oligarhiji koja je uspjela Hrvatsku dovesti do ekonomskog i političkog kraha. Prilika Vam se pruža već za koji dan na prijevremenim parlamentarnim izborima.

Zalažemo se za jednu Naciju, jednu i jedinstvenu Državu Hrvatsku!

Darko Oreč
Dopredsjednik
BDSH – Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske.

Predstavljanje Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske za I. izbornu jedinicu

img_2016parlament-600

Braniteljsko domoljubnu stranku Hrvatske

pred predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima 11.09.2016.

za I. izbornu jedinicu

predstavio je zamjenik predsjednice stranke gđe. Zlate Velat i nositelj liste gos. Branko Ćaćić

cacic1

Za Hrvatsku uvijek !

Predstavljanje Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske za IX. izbornu jedinicu

img_2016parlament-600

 

 

Braniteljsko domoljubnu stranku Hrvatske

pred predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima 11.09.2016.

za IX. izbornu jedinicu

predstavio je dopredsjednik stranke i nositelj liste gos. Ivica Brletić

brle2

Za Hrvatsku uvijek !

Predstavljanje Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske za III. izbornu jedinicu

 

img_2016parlament-600

 

Braniteljsko domoljubnu stranku Hrvatske

pred predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima 11.09.2016.

za III. izbornu jedinicu

predstavio je tajnik stranke i nositelj liste gos. Damir Pavičić

pavičić

Za Hrvatsku uvijek !

Predstavljanje Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske na RTL-u

img_2016parlament-600

Braniteljsko domoljubnu stranku Hrvatske

pred predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima 11.09.2016.

na RTL-u predstavio je

gos. Branimr Ćaćić, zamjenik predsjednice gđe Zlate Velat.

 

 

Poveznice na predstavljanje:

RTL

Untitled 4

 

 

 

 

 

YOUTUBE

Za Hrvatsku uvijek !

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbrinut ćemo narod a ne sebe

Što nam se dogodilo u procesu tranzicije ?

 

14067678_10205934409673299_931500761162611960_n

 

 

U Hrvatskoj kao dijelu Austro-Ugarske monarhije ubrzano se razvijao promet, ponajprije željeznički, koji je omogućio ubrzani razvoj industrije te nastanak prvih značajnijih industrijskih središta (Rijeka, Zagreb, Osijek, Karlovac, Sisak).

Nakon prekida državno-pravnih odnosa sa Austro-Ugarskom, Hrvatska ulazi u novi savez Kraljevine SHS, kasnije Kraljevinu Jugoslaviju.
U novoj državi financijski se najviše ulagalo u Srbiju, ostalim narodima određivani su veći porezi.
Uspostavom NDH zamišljeno je da sva tadašnja industrija, obrt, kućno rukotvorstvo i trgovina budu pomoćnice seljačkom i opće narodnom gospodarstvu. Obzirom na rat, na snazi je skoro cijelo vrijeme bilo ratno gospodarstvo. Od prvotnih planova koji su zacrtani malo se ostvarilo.

Završetkom drugog svjetskog rata Hrvatska je nanovo ugurana u novu, ovaj put socijalističku Jugoslaviju.
Vlasništvo u novoj državi ubrzo nacionalizacijom (oduzimanjem privatnog vlasništva) postaje državno a nakon toga samoupravnim socijalizmom prelazi u društveno.

Hrvatska je u FNRJ i SFRJ od 1945. do 1990. imala  sporiji gospodarski razvoj nego što su omogućavali njezini potencijali, prvenstveno zbog prelijevanja hrvatskih republičkih sredstava u saveznu blagajnu, druge republike, nerazvijene te cjelokupnog neučinkovitog funkcioniranja socijalističkog sustava. Iako su u pojedinim razdobljima SFRJ tako i Hrvatske rast BDP-a bili zavidni, 70 – ih počinje organizirana pljačka dobara od strane tadašnjih čelnih ljudi ex države i republika. Gospodarstvo uvjetovano pljačkom, zastarjelom tehnologijom, zastarjelim proizvodima, gubitkom tržišta Istočne Europe (padom Berlinskog zida te otvaranjem tržišta Istočne Europe ostatku Europe), te općom dugotrajnom ekonomskom krizom uvjetovanom nedostatkom deviza i padom proizvodnje, ubrzo se počelo urušavati. Kulminiralo je početkom 90-ih kada dolazi do konačnog raspada gospodarstva i drugih odnosa SFRJ.

Iako Republika Hrvatska kroz bivše asocijacije nije imala gospodarski rast, shodno potencijalima, usporedivši je sa ostalim socijalističkim državama koje su ušle u tranziciju, gospodarstvo RH bilo je razvijenije, uzlazno, te orijentirano izvozu. Isticala se metalurgija, brodogradnja, građevinarstvo, proizvodnja hrane, poljoprivreda, naftna, drvoprerađivačka te farmaceutska industrija.
Agresijom u Domovinskom ratu veliki dio gospodarstvenih potencijala je trajno uništen, procjena je oko 31 milijardu €.
U procjenu nisu uračunate štete vezane uz turizam.

Šteta od privatizacije zasigurno je uvelike veća.
Do 1991. godine gotovo sve tvrtke u Hrvatskoj bile su u društvenom vlasništvu. Dio tvrtki prelazi u državno vlasništvo a dio je privatiziran. Privatizacija se provodi u nejasnim zakonskim okvirima, najčešće pod nedovoljnom, odnosno nikakvom kontrolom u okolnostima rata. Povlađivalo se najčešće bivšim socijalističkim direktorima i njihovim nasljednicima.
Zakoni su omogućavali legalno prisvajanje “društvene” imovine, dijelom i putem zakonskog smanjenja knjigovodstvene vrijednosti poduzeća te najčešće nisu odgovarale stvarnoj vrijednosti dobra.

Radnicima koji su kroz prošli sustav samoupravnoga socijalizma dio dohotka odvajali i sudjelovali u stvaranju dobara, u privatizaciji im je omogućen samo mizeran pristup otkupu dionica, time su na zakonit način izvalšćeni od zajedničkog vlasništva.
U najvećem dijelu novostečene imovine novi vlasnici namjerno gase proizvodnju i radna mjesta, stječu velike financijske dobiti prodajom zemljišta, djelatnosti i prirodnih bogatstava.

Po istom načinu preuzimaju se i usitnjavaju veliki poljoprivredni kombinati. Velike površine društvene zemlje prelaze u privatan posjed nekoliko pojedinaca.

Pobjedom i okončanjem Domovinskog rata veliki broj branitelja vraća se svojim domovima.
Njihova radna mjesta uništena su agresijom, najveći dio privatizacijom.

Dok su branitelji branili i oslobađali Domovinu Hrvatsku, socijalistička oligarhija dobro prikrivena u nove demokratske forme rasprodavala je dobra, bogatila se, školovala, donosila propise i zakone koje su sebi pogodovali.

 

 

14055054_10205934406833228_1652328263544585412_n

Obranili smo hrvatski narod,

nanovo ćemo ga obraniti i zbrinuti,

nismo 90-ih mislili na svoje živote ,

nećemo ni sada.

Za Hrvatsku uvijek !

Visit Us On Facebook