Home » dnevna politika » Izmjena Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Arhiva

Izmjena Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

 

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

podržava

izmjenu Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, te otvaranje arhivske građe za javnost.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske predlaže ubrzanu digitalizaciju arhivske građe te

 javno internetsko objavljivanje na stranici e-Arhiv.

Za Hrvatsku uvijek !

Savez sa hrvatskim narodom.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

Visit Us On Facebook