Ovih dana izašla je u tiskovinama anketa za predstojeće izbore za Europski parlament, koju je naručio Europski parlament u kojoj su navedene projekcije mandata po državama članica, tako i za Republiku Hrvatsku.

Na službenim stranicama Europskog parlamenta piše:” Parlament djeluje kao suzakonodavac, dijeleći s Vijećem ovlast usvajanja i izmjenjivanja zakonodavnih prijedloga te odlučivanja o proračunu EU-a. On također nadzire rad Komisije i drugih tijela EU-a te surađuje s nacionalnim parlamentima država EU-a, od kojih dobiva njihova mišljenja. ”
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hr

Na spomenutoj stranici možemo pronaći i kratki vodić o radu Europskog parlamenta.
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/home-page/hr-ep-brochure.pdf

Uzevši u obzir funkciju parlamenta, potpuno je nejasno zašto čelnici Europskog parlamenta kojima uskoro prestaje mandat, mimo svojih ovlasti angažiraju globalističku agenciju Kantar Public za prikupljanje podataka i projekciju rezultata izbora.

Zanimljivo, na službenim stranicama agencije Kantar Public piše: “Evidence, innovation and capability building to address global public policy challenges and deliver public value.
Governments and corporations are challenged to make the public realm work more effectively in the era of ongoing digital transformation and citizen distrust. They need solutions to deliver more effective public policies to raise living standards, better communications to drive behaviour change, and efficient public services to deliver value in an era where fiscal constraint is normal.
Kantar Public’s aim is to partner our clients around the world on the next generation of public policy challenges, and we are adapted to work in a world that is post-globalisation, digital and dynamic. 
http://www.kantar.com/public/about

U slobodnom prijevodu to bi značilo: ” Dokazi, inovacije i izgradnja sposobnosti za rješavanje globalnih izazova javne politike i pružanje javne vrijednosti. Vlade i korporacije su suočene s izazovom da javni prostor djelotvornije funkcioniraju u eri stalne digitalne transformacije i nepovjerenja građana. Potrebna su im rješenja za učinkovitiju javnu politiku za podizanje životnog standarda, bolju komunikaciju za promjenu ponašanja i učinkovite javne usluge kako bi se postigla vrijednost u razdoblju u kojem je fiskalno ograničenje normalno. Cilj Kantar Publica je da našim klijentima širom svijeta pomogne na sljedećoj generaciji izazova javne politike, a prilagodili smo se radu u svijetu koji je post-globalizacijski, digitalni i dinamičan.”

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske smatra kako se ovakvim istraživanjima globalističkih agencija naručenih od strane čelnika Europskog parlamenta kojima uskoro ističe mandat, grubo krši suverenitet svake države članice, samim time i Republike Hrvatske.

Za Hrvatsku uvijek.

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske.


		
Visit Us On Facebook