Home » 2016

Yearly Archives: 2016

Arhiva

Sretna Nova godina

Hrvaticama i Hrvatima,

ostalim državljanima Republike Hrvatske,

obilje zdravlja, veselja, sreće i uspjeha u Novoj 2017 godini

žele članovi Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske

Čestit i blagoslovljen Božić

Svim ljudima dobre volje čestit i blagoslovljen Božić

 

 

10881638_1530044810613459_389237129525449078_n

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

DVOGODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016-2017

 

cropped-BDSH-ACADEMICA-LOGO.jpg

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske

 

DVOGODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016-2017

 

Zagreb, 2016. godina

 

DVOGODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016-2017

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske (osnovana 21, lipnja 2014. godine) je stranka naroda i kao takva temelji svoje djelovanje na univerzalnim vrijednostima, slobodi, demokraciji i domoljublju. BDSH želi oblikovati javni život u službi svih građana RH. Prihvaćajući političko demokratsko naslijeđe zapadnih demokracija, nastalih na vrijednostima i iskustvenim temeljima univerzalne kršćanske baštine uzajamnosti, solidarnosti, obazrivosti, slobode, pravičnosti, snošljivosti, uvažavanju posebnosti i pluralizma, BDSH nastupa na hrvatsku političku scenu kao politička snaga koja se oslanja na povijesna iskustva i tradicionalne vrijednosti, te promiče ideju slobodnog društva pojedinaca, kao i slobodnog i društveno odgovornog gospodarstva. Takvo gospodarstvo želimo sprovoditi kroz strateški pristup vođenju poduzetništva i države u kojem državno vodstvo razumije širi kontekst u kojem se aktivnosti poduzetništva odvijaju, kao i njihov utjecaj na okoliš i okolinu. Kroz donošenje političkih odluka koje uvažavaju interese društva i okoliša, država kao javni sektor doprinosi boljitku zajednice, štiti resurse i okoliš o kojem ovisi te stvara konkurentno i napredno ozračje, spremno suočiti se sa izazovima tržišta.

Jedna od temeljnih odrednica BDSH je da štiti ponos i integritet svih hrvatskih branitelja i domoljuba, koji su – kako je izrijekom navedeno u Deklaraciji o Domovinskom ratu – najzaslužniji za stvaranje RH i koji su upravo proistekli iz zajedništva hrvatskog naroda u Domovini i svijetu.

Premda je u Deklaraciji izrijekom navedeno da se njome obvezuju svi dužnosnici i sva državna tijela RH  štiti temeljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata (kao zalog naše civilizacijske budućnosti), svjedočimo svi u našoj suvremenosti – da se Deklaracija relativizira i opstruira upravo od dužnosnika i političkih „elita“ u RH.

Suočeni sa takvim političkim izazovom, koji nam svima zapravo želi reći – da su branitelji i domoljubi „potrošena“ snaga, da su „obavili svoju dužnost“ i da se moraju „pasivizirati“ i prepustiti interesnim skupinama, partitokraciji i lobistima (zapravo reliktima i anakronizmima propale jednopartijske ideologije i autoritarnosti/totalitarizma) da kreiraju i sprovode državnu politiku RH na način koji se nadovezuje na propalu ideologiju i obnovu socijalizma pod egidom „tranzicije“ u izradi je strategijski program BDSH, kojim ukazujemo što sve treba (zapravo: mora se) mijenjati u suvremenoj političkoj praksi u RH.

Složenost procesa zahtijeva korjenite promjene u društvenim odnosima, koje nije moguće riješiti (kao nekada, u doba jednopartijske diktature) nekakvim partijskim kongresom ili samo promjenama zakona, jer treba mijenjati socijalistički sustav društvenih vrijednosti materijaliziran u obrascima života i navika ukorijenjenih u temelje društvene regulacije. Polazno stanje koje treba mijenjati ilustrira izvedena sveobuhvatna karakterizacija temeljnih elemenata „socijalističkog društva“:

KORACI PROVEDBE PROGRAMA

Ustrojavanje stranke BDSH

Strategijski program BDSH

Izrada plana provedbe strategije programa BDSH

Izrada strategije za izvanredne parlamentarne izbore BDSH

Izrada plana provedbe strategije za izvanredne parlamentarne izbore BDSH

ZAKONSKE REGULATIVE

Ustav RH

Zakon o strankama

Izborni Zakon

Deklaracija o Domovinskom ratu

REGIONALNI RAZVOJ STRANKE (Mehanizam za ustrojavanje stranke i lokalna partnerstva)

Regionalni Centri potpore kao tehnička pomoć županijskim koordinatorima u osnivanju podružnica BDSH.

Izraditi i  provesti program  promocije i prikaza dobre prakse županijskih i drugih razvojnih partnerstava na lokalnoj i regionalnoj razini (savjetovanje, publikacije, mediji, financiranje lokalnih projekata)

Izraditi i provesti program suradnje za potporu razvoja kapaciteta BDSH na lokalnoj i regionalnoj razini.  Motivirati lokalnu i područnu zajednicu da aktivno  podupire centre/projekte potpore

Izraditi i provesti program decentraliziranog financiranja projekata BDSH-a na lokalnoj/regionalnoj razini

 1. a) Osmisliti i izraditi program tehničke pomoći za upravljanje projektima, koje će pružati BDSH prema građanima.
 2. b) Provesti tehničku pomoć putem financiranja od središnjice BDSH

Osmisliti i provesti program suradnje BDSH-a s privatnim, profitnim sektorom uz korištenje primjera dobre prakse

Osmisliti i organizirati, te poduprijeti projekte BDSH-a za edukaciju u području međusektorske suradnje.

RAZVOJ MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U POLITICI

Usavršiti model institucionalnog priznavanja mladih političara kao preduvjeta za dugoročni razvoj kulture politike i ostvarivanja prednosti u aktivnom političkom djelovanju

Izraditi i  provesti program  političkog djelovanja mladih

Izraditi i provesti financijsku i infrastrukturnu potporu razvoju mladih polititara lokalnih
zajednica u suradnji s donatorima

RAZVOJ STRANKE U MEĐUNARODNOM KONTEKSTU

Zadužit stručnjake za međunarodne odnose i europske integracije za poticanje savjetovanja i
razmjenu informacija
Provesti Program jačanja suradnje s polititkim organizacijama u provedbi politike razvojne
pomoći Hrvatske
Izraditi analizu dosadašnje uključenosti Hrvata van Domovine u programe i projekte
prekogranične suradnje EU te osmisliti preporuke za jedinice lokalne samouprave na tom
planu.

Predsjedništvo BDSH

Predsjednica BDSH Zlata Velat

 

LINK:

Dvogodišnji plan rada 2016/17

HEADER BDSH

Financijski plan 2016/17

12079257_1659859084298697_5918617780818299086_n-300x212

 

 

Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske – BDSH Platforma “Savez sa narodom”

DOKUMENT POLITIČKIH POLAZIŠTA BDSH
KOJE NUDIMO KAO OBLIK POLITIČKE SURADNJE NA PLATFORMI “ SAVEZ SA NARODOM “

 

savez s narodom 1

 • BDSH polazište i uporište je Domovinski rat te vrijednosti stvaranja Republike Hrvatske
 • Praćenje tranzicijskog procesa u cilju demokratizacije Republike Hrvatske.
 • Izraditi strategiju razvoja RH
 • Zaustaviti marginalizaciju svih negativnih elemenata i procesa u Hrvatskoj (privatizacija, zločini i izdaje) te na margini političkog fokusa legalnim aparatima rješavati.
 • U političkom fokusu predlažemo ekonomsku politiku kao jedini mogući proces u razvoju Republike Hrvatske.
 • Podržavamo pravo na slobodu mišljenja, pravo na izražavanja mišljenja osobnog druženja, udruživanja i slobode na vjeru. To su temeljna prava svakog čovjeka, Vlada RH te vrijednosti mora njegovati a ne regulirati.
 • Multikulturalizam postaviti u realne okvire prema modelu zemalja u kojima je zaživio taj oblik života u zajednici (manjine ne mogu imati svoje predstavnike u Hrvatskom saboru i sl.), već imenovati ministra koji će biti odgovoran za etničke manjine, tako da kroz Ministarstvo multikulture sve etničko kulturne zajednice imaju udio i mogućnost suradnje za rješavanje njihovih potreba te zaštitu preko ministra za multikulturalna pitanja u Vladi RH.
 • Kulturne zajednice osnivale bi svoje dobrovoljne zajednice kroz koje bi birale svoje delegate u zajednički forum. Zadatak foruma je informirati i lobirati prema projektima ministra za multikulturna pitanja. Etniničke zajednice financiraju se isključivo vlastitim sredstvima svake pojedine etničke zajednice, nikako iz državnog proračuna čime se osigurava sprječavanje zloupotrebe i isključivanje osobnih interesa materijalnog karaktera te realno prikazivanje potreba pojedinih zajednica.
 • Forum zajednica se financira iz etničkih zajednica..
 • Kulturni identitet a ne nacionalni (izbjeglice koje Hrvatska mora prihvatiti)

Ne podržavamo :

 • Pristrano revidiranje prošlosti samostalne Republike Hrvatske
 • Ulazak u procese koji negiraju povijesnu činjenicu stvaranja Republike Hrvatske.
 • Oživljavanje i poticanje uključivanja u političke zajednice bivše Jugoslavije što ne isključuje ekonomsku suradnju prema pravilima Republike Hrvatske i asocijacije čija smo članica.
 • Postratne procese u „regiji bivše Jugoslavije“ ne smijemo pojednostavljivati na način izostavljanja istine o ulozi svih aktera u raspadu Jugoslavije.
 • Prisiljavanje razdora društva u tabore i skupine već zastupamo asimilaciju i pravo na udruživanje i jednakost koje je garantirano u svakoj demokraciji. Time ćemo ojačati društvo i naciju, uspostaviti koheziju društva i ravnopravnosti svih hrvatskih državljana.

Za Hrvatsku uvijek !

Vratit ćemo ono što ste već zaradili

Zbrinut ćemo narod a ne sebe

11150495_1615727268711879_5946651881529539712_n

U tekstu: „Što nam se dogodilo u procesu tranzicije“ objasnili smo stanje hrvatskog gospodarstva prije, za i neposredno nakon Domovinskog rata.

Nakon Domovinskog rata nastavlja se sa procesima privatizacije, najčešće nepokrivene zakonima koji bi štitili radnike u uvjetima neoliberalnog kapitalizma. Radništvu se smanju prava, ne poštuju se potpisani Ugovori, sudski procesi su dugotrajni i skupi. Novo nastali tajkuni najčešće opstruiraju proizvodnju u tvornicama sa ciljem gašenja i sticanja velike dobiti prodajom zemljišta, najčešće trgovačkim centrima. Radnici ostaju bez posla, pogoduje se uvozničkom lobiju, nestaje srednji sloj.

Ostaci političke elite prošlog sistema dobro organizirani i povezani zbrinjavaju svoje nasljednike na dobro plaćenim  mjestima.  Kroz državni proračun saniraju se banke a nakon toga se ispod tržišnih vrijednosti „navodno“ prodaju stranim bankama najčešće u režiji političara koji su svoj politički utjecaj i doprinos naplatili rukovodećom funkcijom u velikim gospodarskim i bankovnim subjektima. Zanimljivo sličan postupak privatizacije proveden je na cijelom prostoru bivše države.


preuzmi

Fotografija: prikaz tvrtki koje su pretežno privatizirane u tijeku rata u bivšoj državi te su ubrzo prestale s poslovanjem

 

Ovih dana imali smo priliku saznati iz medija kako bivši dužnosnik HDZ-a koji je preuzeo poznatu hrvatsku banku ima štednju preko 10 mil €.

Promjenom sustava 90-ih zajedničko društveno vlasništvo promijenjeno je u državno te su vladajuće garniture raspolagale i mimo volje naše volje prodavale naše vlasništvo.

Braniteljsko domoljubna stranka zalaže se za gospodarsku lustraciju, svaka novčana transakcija ostavlja neizbrisiv trag na taj način vrlo je lako slijediti put novca.

BDSH predlaže da se državno vlasništvo preimenuju u društveno vlasništvo ( zajedničko )u kojem bi prema donjoj tablici svaka upravna cjelina bila vlasnik sa određenim postotkom.

Također predlažemo da se u postupku prodaje društvenog vlasništva (zajedničkog) koja nisu u funkciji, od nacionalne i strateške važnosti te ne postoji zajednički interes u revitalizaciji i obnovi , prodaja izvrši u suradnji sa  javno-privatnim partnerima prema postotku prikazanom u tablici.

Na taj način osigurali bi sredstva za ravnomjerni razvoj svake upravne cjeline.

STRUKTURA POSTOTAK (%) POSTOTAK (%)
  Društveno-državno vlasništvo Društveno-državno vlasništvo s javno-privatnim partnerima
1. Ured predsjednika RH 2,00% 1,00%
2. Republika Hrvatska 13,00% 4,00%
3. Regija 13,00% 4,00%
4. Županija 13,00% 4,00%
5. Grad 13,00% 4,00%
6. Općina 13,00% 4,00%
7. Mjesni odbor 13,00% 4,00%
6. Općina 13,00% 4,00%
7. Mjesni odbor 13,00% 4,00%
8. Fond branitelja i stradalnika Domovinskog rata 20,00% 6,00%
9. Ostalo: Javno-privatni partneri 69,00%
10. UKUPNO 100,00% 100,00%

 

Za Hrvatsku uvijek !

Zbrinut ćemo narod a ne sebe, hrvatska suverenost i nacionalni interesi

Hrvatska suverenost, nacionalni interesi te vanjska politika

Hrvatska državnost seže od davne 810. godine od koje su Hrvati ostvarivali veću ili manju državnu suverenost. Hrvatska opstojnost kroz povijest najčešće je bila uvjetovana društveno političkim događajima te teritorijalnim pretenzijama bližih i daljih susjeda.

Nakon gubitka državnosti 1102. godine, Hrvatska je kroz razne unije opstala sve do 25.05.1991. kada Hrvatski sabor donosi Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike, proglašavajući Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom.
Republika Hrvatska prekida federativni odnos sa SFRJ. Predstoji agresija JNA te velikosrpskih četničkih hordi. Republika Hrvatska svoju samostalnost i suverenost uspijeva obraniti u Domovinskom ratu, te kroz nekoliko vojno redarstvenih akcija, mirnom reintegracijom Podunavlja i završnom akcijom Oluja 05.08.1995., u potpunosti osloboditi okupirani teritorij.

Kroz cijelo vrijeme duge povijesti hrvatska opstojnost, suverenost, te djelomična suverenost ovisila je prvenstveno o snazi zajedništva vladajućih i naroda.
Hrvatske vlasti u proteklih 25 godina samostalnosti najčešće nisu provodile volju naroda, nisu štitile nacionalne interese.

Bez raspisanog referenduma o pristanku, Hrvatska gubi dio suvereniteta 9. srpnja 2008. postavši punopravni član NATO-a.
Promjenivši zakon o referendumu, 22.01.2013. na referendum izlazi 43,51 % birača od kojih 66,27% glasa za ulazak i 01.07.2013. Republika Hrvatska postaje punopravni član EU te dodatno gubi dio suvereniteta.
Do danas nije poznato što su sve razne Vlade potpisale u pred pristupnom i pristupnom ugovoru sa EU.

Upravo takav kontinuitet nedosljednosti bez jasno određenih nacionalnih interesa, doveo nas je do situacija da su dosadašnje razno obojane stranačke Vlade mijenjale nacionalne interese i prioritete od kojih poneke ne bi mogli svrstati u hrvatske nacionalne interese, te činjenice da danas Republika Hrvatska nije u potpunosti suverena država.

BDSH  kroz platformu „ Saveza sa narodom“ smatra da pod hitno treba pristupiti izradi središnje platforme hrvatskih nacionalnih interesa, sastavljene od skupa platformi iz različitih oblasti sa jasno utvrđenim ciljevima te rokovima provedbe.

savez s narodom 2

Sve platforme morale bi biti donesene koncenzusom u širokoj javnoj raspravi te pravno obvezujuće za sve buduće Vlade Republike Hrvatske na dosljednost provođenja zacrtanih ciljeva.  

 

Hrvatska vanjska politika

Jedan od bitnih segmenata ostvarenja nacionalnih interesa je određivanje vanjsko geopolitičkih interesa i ciljeva Republike Hrvatske

Činjenica je da hrvatska vanjska politika u proteklih 25 godina nije imala dovoljno izvrsnosti.

Jedan od važnijih segmenta vanjske politike je Ministarstvo vanjskih poslova. Preko Ministarstva vanjskih poslova selektiraju se informacije dobijene iz diplomatskih predstavništva, vrši analiza i procjena, aktivno osmišljava vanjskopolitička strategija te koordiniraju vanjskopolitičke aktivnosti.
Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske smatra da bi za uspješniju vanjsku politiku trebalo:

 • jasno odrediti vanjsko političke ciljeve
 • izvršiti reizbor diplomatskih predstavnika koji ne zastupaju nacionalne interese RH
 • posebnu pozornost posvetiti kontaktiranju i predstavljanju RH ostalim državama, međunarodnim   partnerima, međunarodnim organizacijama te ostalim međunarodnim subjektima.
 • napustiti politiku „Regiona“ te “Balkanizacije”
 • unutar EU posvetiti više pozornosti suradnje za zemljama Višegradske skupine, Njemačkom Austrijom,  Italijom i Slovenijom
 • jasno se odrediti prema državama kandidatima za članice EU u primjeni i provođenju EU standarda, pogotovo onih sa hrvatskom etničkom manjinom.
 • unaprijediti odnos sa BiH u kojoj hrvatski narod čini jedan od tri konstruktivna naroda
 • unaprijediti odnose sa značajnim svjetskim državama Azije, Južne Amerike i Afrike te Australijom koje sa Republikom Hrvatskom dijele zajednička geopolitička stajališta i interese.
 • ostvariti veću suradnja sa hrvatskim iseljeništvom
 • posvetiti veću briga za Hrvatski narod izvan RH
 • u svjetskim zbivanjima u kojima Republika Hrvatska nema strateške interese zauzeti što neutralniji položaj

BDSH daje podršku susjednim državama u što bržem pristupanju u punopravno članstvo EU. Pri tome se ne smiju dovesti u pitanje nacionalni, geopolitički interesi te teritorijalna cjelovitost R. Hrvatske.
Posebna brigu treba posvetiti za konstruktivni hrvatski narod u BiH, te hrvatsku etničku manjinu u R. Srbiji i R. Crnoj Gori. Inzistirati na usvajanje, primjenu i provođenje standarda EU, blokadu pregovora bez obzira na pritiske u slučaju kršenja bilo koje odredbe od članica kandidata.

Unutar EU R. Hrvatska mora ostvariti bolju suradnju sa članicama EU, posebnu pozornost posvetiti poboljšanju suradnje za zemljama Višegradske skupine, Njemačkom, Austrijom, Italijom i Slovenijom.

Na globalnoj europskoj i svjetskoj pozornici u kojima R. Hrvatska nema strateške interese potrebno je zauzeti što neutralni položaj.

 

13887075_10205814509355866_7222074456505982748_n

BDSH u potpunosti odbacuje “balkanizaciju” Hrvatske prikazanoj na gornjoj fotografiji.

Za Hrvatsku uvijek !

Braniti Domovinu srcem Hrvatskim – Hrvatski vojnik pravednik

 

11181563_1597828057168467_190847424545735914_nANZAC DAY-a je australski dan sjećanja i proslava svih vojnih postrojba od Prvog svjetskog rata do danas s područja Australije i Novog Zelanda. Svake godine organizira se mimohod veterana te veterana australskih saveznika.

U organizaciji Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske, SCP AUSTRALIJA dopredsjednika BDSH gos. Darka Oreča, hrvatski branitelji su po prvi puta u Sydneyu 25. travnja sudjelovali u obilježavanju ANZAC DAY-a.

images-cms-image-000013823

Prema protokolu koji uređuje slaganje kolone prema abecednom redu hrvatski vod bio je na začelju. Uslijedila je reakcija srbo-četničkog voda a i sudionika publike koja je pratila događaj, te su agresivno reagirali i žurno se okupljali oko hrvatskog voda s vidno nezadovoljnim povicima i uvredama na što je reagiralo osiguranje voditelja manifestacije na kraju policije. Važno je naglasiti da je naš vod časno odolijevao primitivnom ponašanju oko 140 osoba koje su ih okružile u vrlo kratkom roku.

images-cms-image-000014165

 

Poštujući protokol i uvažavajući procjene službenih osoba australskih aktera Hrvatski vod odradio je svoj dio protokola i završio u miru i dostojanstvu planirani dio protokola.

cede-660x413

Nije jasno zašto u proteklih 25 godina vladajuće strukture demokratske Hrvatske, diplomatsko predstavništvo u Australiji, braniteljske udruge ili neke druge institucije nisu organizirale mimohod hrvatskih branitelja, ovim sudjelovanjem u mimohodu hrvatski vojnici tog vremena dobili su status pravednika.

Predstavnici Braniteljsko domoljubne stranke hrvatske sudjelovali su na misi zadušnici u zagrebačkoj katedrali u povodu

  photo_367_5540aacbcd6f2-1photo_370_5540aacbf2409

photo_364_5540aacbc7a96photo_365_5540aacbc9e38

 

 

 

 

 

 

Kada sa vragom tikve sadiš o glavu ti se razbijaju !

Nacija, narod, etničke manjine i njihove kulturne autonomije

Godinama sulude politike temeljene na AVNOJ-u, “antifašizmu” i izričitom jugoslavenstvu, usvojeni su mnogi zakoni koji Hrvatsku dovode u kompletni krah i libanonizaciju.
Neoliberalizam, internacionalizam i Rimska propala načela uvedeni su u Hrvatski zakon i Ustav koji štete i razdvajaju, a na kraju će srušiti Hrvatsku ukoliko se ne probudimo.

“Naši” vrli vlastodršci besprekidno uvažavaju zakone koji vode do internacionalizma i multinacionalne države kao što se dogodilo u starom Rimu, Libanonu i drugim propalim državama.
Nedavno smo mogli čuti od strane HDZ-a kako podržavaju i proglašavaju “prvog poginulog Bošnjaka” u Domovinskom oslobodilačkom ratu. U to vrijeme riječ Bošnjak nije ni postojala. Sutra ćemo imati i prvog poginulog Srbina, Mađara, Čeha, Slovaka, Jugoslavena, Talijana, Roma itd.
Prema govoru gđe Kolinde Grabar Kitarović o njezinom obilježavanju 100 godišnjice Islama u Hrvatskoj, možemo očekivati i arapsku nacionalnu manjinu u Saboru za nekoliko godina. Nadalje, razne posjete i obilježavanja raznih srpskih pisaca i književnika, te davanje važnosti tim događajima mimo onoga što bi trebale biti u sklopu etničke manjinske autonomije, dovodi do zaključka da se hrvatska kultura ruši a povijest blati i zabranjuje.
U Hrvatskoj nije problem u multikulturnosti i multietničnosti, već je problem multinacionalnost.
U jednoj državi nacionalnost pripada samo jednom narodu,  zove se Nacija – Država.
Danas je riječ o bošnjačkom narodu koji želi biti Nacionalna manjina sa svojom zastavom, himnom i garantiranim mjestom u Hrvatskom saboru kao da Hrvatska nije država, već  multinacionalna skupina država u jednom. Uz takvu formulaciju Hrvatska kao jedinstvena država neće opstati. Stoga su vladajuće garniture u tu svrhu promijenile naziv Hrvatski državni sabor u Hrvatski sabor. Same riječi Hrvatski sabor ništa nam ne govore. Postoje razni sabori, npr. Hrvatski sabor uzgajivača konja Posavca. Hrvatski Državni Sabor nema nikakve veze sa NDH već je to negiranje Hrvatske Državnosti.

Gospodin Mirsad Srebreniković (SDA) iznosi kako su Bošnjaci druga etnička manjina u Hrvatskoj. Pri tome navodi da njegova stranka NEMA dovoljno potpore kako bi imali  zastupnika u Hrvatskom saboru. Uz zagarantiranog zastupnika, gos. Mirsad traži državu u državi sa svojom posebnom himnom i zastavom.

Vrijeme je da se Hrvatska probudi iz dugog zimskog sna, postane Država jedne Nacije, Hrvata, odnosno Država Hrvatska u kojoj etničke manjine i ostali imaju sva prava na multikulturu i etničnost kao u uređenim demokratskim državama, nikako na Nacionalnost.

Stranke u Hrvatskoj moraju biti Hrvatske stranke. Žitelji Hrvatske imaju pravo kandidirati se, birati i biti birani. Moramo zaustaviti dosadašnji igrokaz u kojem nitko nije ništa a svi su sve.
Hrvatska mora uvesti Ministarstvo za pitanja etničkih manjina. Ministar postavljen od Vlade koji bi zastupao SVE etničke i kulturne manjine ( djelomično takav ustroj imamo u Ministarstvu kulture ). Time  više ne bi bilo potrebe za nacionalne odnosno nacionalističke stranke.
Bošnjačke, Srpske ili bilo koje druge stranke dokazale su da ne zastupaju interes svojih kulturnih i etničkih manjina već da zastupaju strane interese drugih država, kroz koje traže prostor stvaranje satelitskih država unutar Hrvatske. To nije demokracija u kojoj vlada narod, već je to iredentizam u kojem se dijelove Hrvatske proglašava državama u državi.

Nacionalne manjine ili većinske Nacije su ista stvar – borba za svoju vlastitu zasebnu državu te zaokruženi teritorij. Takvo isto nastojanje ne dopušta se Hrvatima već svaka pojava zdrave Hrvatske državotvornosti etiketira se kao šovinizam.

Kroz suludi koncept o multinacijama moramo se prisjetiti BiH. Iako su Hrvati dali ogroman doprinos u borbi za samostalnu BiH, nisu dobili zasluženo. Hrvatski narod u BiH nije Nacionalno priznat. “Naši” se vrli vlastodršci ne zalažu dovoljno za Nacionalni puk u BiH. Iako su Hrvati u BiH autohtoni narod, traži se da Hrvati budu samo priznati kao narod, što znači ne kao autohtona nacija, već samo etničko i kulturno priznata manjina.
Stvar je ista kada je riječ o vjerama. U Hrvatskoj postoji Makedonska pravoslavna crkva (MPC), Crnogorska pravoslavna crkva (CPC) i Srpska pravoslavna crkva (SPC). Pravoslavcima Hrvatima iako je priznata u Europi, u Hrvatskoj se ne dozvoljava registracija Hrvatske pravoslavne crkve (HPC). HPC se odmah napada kao NDH-zija, šovinizam i fašizam.
Formula koju gospodin Mirsad Srebreniković nudi Hrvatskoj značila bi da Hrvati u BiH trebaju imati najmanje 50% BiH a kada je riječ o Srbiji onda bi Hrvati trebali vladati Srbijom jer da nije bilo Hrvata i da nismo porazili Jugo armiju i četničke horde sigurno ne bi došlo do države Srbije.
Po takvoj formuli Hrvatska bi trebala imati 30% Slovenije, cjelovitu Hrvatsku, 50% BiH i cjelovitu Srbiju jer Hrvatski branitelj je ostvario sve to i na kraju eliminirao velikosrpsku agresiju a time i okončao rat.

 

karta

Fotografija: prikaz područja koja su oslobodili Hrvati po ključu Mirsada Srebrenikovića

 

Hrvatska se pod hitno mora probuditi i srediti političko stanje kako bi došlo do stabilnosti države, jedinstvene države Hrvatske… Hrvatski Dragovoljci, Branitelji i Domoljubi su oslobodili Hrvatsku, svi smo bili pod jednim stijegom, Hrvatskim stijegom. Vrijeme je da Branitelji i Domoljubi ponovo uzmu svoju sudbinu u svoje ruke.  Kažite DOSTA. DOSTA vladajućoj oligarhiji koja je uspjela Hrvatsku dovesti do ekonomskog i političkog kraha. Prilika Vam se pruža već za koji dan na prijevremenim parlamentarnim izborima.

Zalažemo se za jednu Naciju, jednu i jedinstvenu Državu Hrvatsku!

Darko Oreč
Dopredsjednik
BDSH – Braniteljsko Domoljubna Stranka Hrvatske.

Predstavljanje Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske za I. izbornu jedinicu

img_2016parlament-600

Braniteljsko domoljubnu stranku Hrvatske

pred predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima 11.09.2016.

za I. izbornu jedinicu

predstavio je zamjenik predsjednice stranke gđe. Zlate Velat i nositelj liste gos. Branko Ćaćić

cacic1

Za Hrvatsku uvijek !

Predstavljanje Braniteljsko domoljubne stranke Hrvatske za IX. izbornu jedinicu

img_2016parlament-600

 

 

Braniteljsko domoljubnu stranku Hrvatske

pred predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima 11.09.2016.

za IX. izbornu jedinicu

predstavio je dopredsjednik stranke i nositelj liste gos. Ivica Brletić

brle2

Za Hrvatsku uvijek !

Visit Us On Facebook